AVS-anlæg kan efter detektion af en brand, slukke eller kontrollere branden med vand, indtil redningsberedskabet når frem. AVS-anlæg reducerer brandspredningen og medvirker til at skabe sikre flugtveje.

 

AVS-anlæg kan aktiveres af ABA-anlæg eller termisk.

Krav fra myndigheder

Hvis AVS-anlæg er et krav fra myndighederne skal der være automatisk alarmoverførsel til redningsberedskabet samt til en døgnbemandet vagtcentral for fejlindikering.

 

Installation

AVS-anlæg skal udføres i overensstemmelse med DBI Retningslinje 251/4001 Sprinkleranlæg, Projektering, installation og vedligeholdelse eller en tilsvarende standard/vejledning. Hele AVS-anlægget skal projekteres og udføres efter den samme standard/norm.

 

Et vedligeholdt AVS-anlæg giver typisk rabat på bygningsbrandforsikring.

 

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.