En brandalarm sikrer, at personer i bygningen og redningsberedskab alarmeres tidligt, hvis der opstår brand. ABA-anlæg har røg- eller termodetektorer, der kan registrere røg- eller varmeudvikling og derefter automatisk alarmere i bygningen og tilkalde redningsberedskabet. ABA-anlægget vil også aktivere andre brandsikringsanlæg.

 

Krav fra myndigheder

Nogen bygninger kan have et krav fra myndighederne om at installere ABA-anlæg. Her skal der altid være en direkte forbindelse til redningsberedskabet, så der gives signal ved brand.

 

Installeret efter aftale med forsikringsselskab

En virksomhed, i en bygning uden myndighedskrav om ABA-anlæg, kan lave en aftale med sit forsikringsselskab om installation af et branddetekteringsanlæg. Anlægget designes i dialog med forsikringsselskabet og tager udgangspunkt i virksomhedens konkrete risici. Formålet med et branddetekteringsanlæg vil være, at sikre en hurtig detektering af brand og dermed begrænse omfanget af skader, så virksomhedens drift berøres mindst muligt.

 

Installation

ABA-anlæg skal udføres i overensstemmelse med DBI Retningslinje 232 Automatisk brandalarmanlæg, projektering, installation og vedligeholdelse eller en tilsvarende standard/vejledning.

 

Et vedligeholdt ABA-anlæg giver typisk rabat på bygningsbrandforsikring.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.