Et iltreducerende anlæg etableres for at begrænse en brands udvikling. Iltreducerende anlæg installeres typisk i bygninger, hvor der ikke er personer fx frost- og kølelagre samt automatlagre.

 

Normal luft indeholder 20,9 procent ilt. I et iltreducerende anlæg reduceres iltindholdet i luften typisk til 13-16 procent, og derved forhindrer man, at der kan opstå brand med flammer.

 

Installation

ARS-anlæg skal udføres i overensstemmelse med DS/EN16750 Stationære brandslukningssystemer – Iltreducerende systemer – Konstruktion, installation, planlægning og vedligehold.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.