Brandventilationsanlæg kan anvendes til forskellige formål, men udnytter den samme fremgangsmetode idet røg og varme ventileres ud af lokalet. Det sænker temperaturen og begrænser risikoen for røggaseksplosion. Sigtbarheden øges, når den varme røg bortventileres hvilket giver mere tid til evakuering.

 

ABV-anlæg kan aktiveres automatisk ved detektering af varme eller røg i rummet. Når ABV-anlæg er installeret i område overvåget af ABA-anlæg, skal ABA-anlæg kunne aktivere ABV-anlægget.


Det skal også være muligt for redningsberedskabet at aktivere ABV-anlæg manuelt.

 

Installation

ABV-anlæg skal udføres i overensstemmelse med DBI Retningslinje 027 Brand-ventilationsanlæg, Projektering, installation og vedligeholdelse eller en tilsvarende standard/norm.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.