Tema
Debat

Brandsikringsanlæg

Brandsikringsanlæg

For at forebygge og undgå brand i din virksomhed, er det vigtigt at du har den rette brandsikring, at den er installeret korrekt og vedligeholdt. Regelmæssig og rutinemæssig vedligehold sikrer at brandsikringsanlæggene er funktionsdygtige i tilfælde af brand.

 

Krav fra myndighed

Hvis et brandsikringsanlæg er krævet af myndighederne, skal de brandtekniske installationer gennemgå en funktionsafprøvning og kontrol samt en funktionsafprøvning af de sammenhængende anlæg (systemintegrationstest) inden ibrugtagning.

 

Sørg for at redningsberedskabet har adgang frem til bygningen

En bygnings- eller virksomhedsejer kan ønske at sikre sin ejendom ved at etablere perimetersikring i form at hegn, porte, pullerter og lignende forhindringer. Det skal sikres, at redningsberedskabet har mulighed for at komme helt frem til bygningen, så hjælpen kan komme frem i tilfælde af brand eller en ulykke. Hvis der ikke allerede er lavet aftale med det lokale redningsberedskab pga. lovpligtigt ABA- eller AVS-anlæg, så kontakt redningsberedskabet og lav en aftale om adgang. Nøglerør, der er monteret ved bygninger uden ABA eller AVS-anlæg med direkte opkobling til redningsberedskabet, skal indikeres ved blitz eller med et 105 x 105 mm nøgleboksskilt.

 

F&P henviser

F&P registrerer ikke installatører af brandsikringsanlæg.

DBI godkender og registrerer installatører af brandsikringsanlæg. Denne godkendelse sikrer et ensartet mindstekrav til kvalitetsniveauet for anlæggene, og øger derved sikkerheden generelt, samt reducerer skader og uønskede alarmer.

RMG og DBI inspicerer brandsikringsanlæg.

 

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.