ARS-anlæg anvendes typisk til brandslukning i serverrum eller mindre lukkede rum, der er følsomme over for vand.

Et ARS-anlæg fungerer ved at frigive en inert gas i det rum som anlægget skal beskytte, når der opstår brand. Gassen reducerer iltprocenten i rummet og slukker på den måde branden.

 

Installation

ARS-anlæg skal udføres i overensstemmelse med DBI Forskrift 253 Automatiske rumslukningsanlæg med inert gas eller en tilsvarende standard/norm.

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.