Tema
Debat

Sikringsleverandør

Brand

Råd om brand

Læs mere om brand

Populært materiale

Tag et kig på alle vores publikationer
Sikring

Leder du efter godkendte produkter til sikring

Godkendte sikringsprodukter

FAQ


 • Hvorfor bliver mit firma ikke vist på hjemmesiden?

  Når certifikatets udløbsdato er overskredet bliver virksomhedens produkt/installatør automatisk fjernet.

  Log in som virksomhed og upload et nyt certifikat.

 • Skal jeg lave en installationserklæring?

  Ja - installationserklæringen er kundens dokumentation for at sikringen er udført som beskrevet i policen.

  Det er endvidere et krav for certificerede virksomheder at kunden får udleveret en installationserklæring.

 • Hvor kan jeg bestille F&P materialer om sikring?

  Mange af F&Ps publikationer kan downloades gratis.
  Vifter og pjecer kan bestilles ved at sende en email til sikringsguiden.dk

 • Tjekskema til el-eftersyn?

  Formålet med et el-eftersyn er at forebygge brand og drift-stop i landbrugsbygninger.
  El-eftersynet dokumenteres i et tjekskema

  I el-eftersynet afklares om el-installationer er funktionsdygtige og lovlige i henhold til installationstidspunktet.
  Eftersynet gennemføres som en visuel gennemgang samt gennemførelse af relevante målinger. Stikprøvevis adskillelse foretages ud fra helhedsvurdering og erfaring. 

 • Klistermærker til el-eftersyn?

  Der anvendes ikke klistermærker i forbindelse med et el-eftersyn i landbrugsbedrifter.
  En udfyldt rapport/tjekskema er den eneste dokumentation.

  Før 2017 satte installatøren et klistermærke på el-tavlen.

 • Hvornår skal der anvendes en brandvagt ved varmt arbejde?

  Brandvagt skal anvendes når det er aftalt i forsikringsaftalen.
  Det anbefales at anvende en brandvagt hver gang der udføres varmt arbejde. Brandvagten skal overvåge brandrisici såvel under som efter arbejdet.
  Brandvagten kan eksempelvis være bygningsejer selv, en person ansat af bygningsejer eller af den udførende.

 • Hvornår skal der udarbejdes en aftaleseddel ved varmt arbejde?

  Inden arbejdet påbegyndes, skal aftaleblanket udfyldes og underskrives af bygningsejeren, det udførende firma eller den udførende person samt brandvagten.
  Det anbefales at aftalesedlen udfyldes og underskrives hver gang der udføres varmt arbejde.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.