Tema
Debat

Nu bliver det lettere for virksomheder at hæve brandsikkerheden

23. apr. 2020
F&P har lavet en ny vejledning for branddetekteringsanlæg, som især vil være relevant for erhvervsvirksomheder uden myndighedskrævede ABA-anlæg. Branddetekteringsanlæg sikrer en hurtig og tidlig detektering af brand, varsling i bygningen og mulighed for en hurtig brandbekæmpelse og en begrænsning af skadens konsekvenser.

Forsikringsselskaberne kan anvende materialet om branddetekteringsanlæg i dialog med kunderne om risikosænkende tiltag. Materialet om branddetekteringsanlæg kan hjælpe erhvervsvirksomheder, uden et ABA-anlæg, med at få identificeret risikoområder - og i disse få installeret branddetektering, hvilket vil give en forbedret brandsikkerhed og nedsætte risikoen for skader.

Virksomheder - uden krav om ABA-anlæg fra myndigheder - der ønsker at øge brandsikkerheden, men ikke fuldt ud kan imødekomme kravene svarende til et myndighedskrævet ABA-anlæg, kan finde alternative muligheder i F&P-vejledningen. Et branddetekteringsanlæg er ikke identisk med et myndighedskrævet ABA-anlæg, men ved at følge F&P-vejledningen vil branddetekteringsanlægget kunne udvides til et myndighedskrævet anlæg, hvis der senere er ønske/behov for dette.

F&P-vejledningen ligger online på Sikringsguiden.dk og indeholder en beskrivelse af de mere tekniske specifikationer og valgmuligheder for branddetekteringsanlæg. Et kort sammendrag af informationen er samlet i et fakta-ark (pdf-dokument), der ligeledes kan downloades fra Sikringsguiden.dk. Her vil det også være muligt at hente eksempler på realistiske løsninger med priser for installation af branddetekteringsanlæg.

Installation af branddetekteringsanlæg skal dokumenteres af installatøren ved at anvende ny installationserklæring for branddetekteringsanlæg.

Alt materiale kan findes på Sikringsguiden.dk.

Alt materiale findes her


Kontakt


Christina Østergaard

Ingeniør
+45 41 91 91 42
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.