Et biobrændselsanlæg kan være en mere bæredygtig opvarmningsmetode end fx et oliefyr. Biobrændselsanlæg anvendes især udenfor områder med fjernvarme.

 

Biobrændselsanlæg er en betegnelse for anlæg, der fyrer med fast brændsel, som brænde, træpiller, kerner, korn, flis og tilsvarende. Halmfyringsanlæg er ikke omfattet af dette materiale.

 

Der konstateres desværre mange fejl og skader på biobrændselsanlæg. Typisk er omgivelserne ikke brandsikret i tilstrækkelig grad, hvilket kan være årsag til en brand eller også er der ikke fokus på personsikkerheden.

 

DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut - har skrevet DBI vejledning 32 Biobrændselsfyrede centralvarmekedler, der angiver sikringsforanstaltninger ved indretning/etablering af biobrændselsanlæg samt drift, service og vedligehold. Vejledningen, der er fra 2011, har primært fokus på de større anlæg. Vores råd og anbefalinger er til ejere af eksisterende biobrændselsanlæg på mindre end 60 kW og kan ses som et supplement og præcisering af DBI vejledning 32 for biobrændselsfyrede centralvarmekedler.

 

Ældre anlæg skal opfylde de gældende krav på installationstidspunktet.

 

Disse anbefalinger anvendes til ældre anlæg installeret før Bygningsreglementet 2018 (BR18) trådte i kraft. Kravene til fyrrum i enfamiliehuse er skærpet i BR18 i forhold til disse anbefalinger. Læs mere i vejledningen til bygningsreglementets kapitel 5, bilag 1a – Præ accepterede løsninger for fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse.

 

Biobrændselsanlæg omfatter ikke pilleovne (brændeovne). Pilleovne monteres typisk i boliger som alternativ til brændeovn. Der fyres med små træpiller.
Der bør altid monteres en CO-alarm pga. risiko for kulilteforgiftning.
Pelsdyr (katte/hunde) i husstanden kræver ekstra opmærksomhed på rengøring og vedligehold, så ventilationen og filter i pilleovn ikke stoppes til.

Anbefalingerne er beskrevet i to fakta-ark for anlæg installeret i henholdsvis beboelsesbygninger og bygninger uden beboelse/sekundære bygninger. Fakta-arket for anlæg i beboelse har ekstra opmærksomhed på personsikkerheden, da disse bygninger typisk også har natophold.

Der er lavet principtegninger, der beskriver anbefalinger til indretning af fyrrum i sekundære bygninger.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.