Tema
Debat

Våbenskabe

Vidste du at...

Forsvarlig opbevaring af skydevåben

 

Vidste du at...

 

Har du et våben, skal det opbevares forsvarligt. Kravene hertil er reguleret i en bekendtgørelse og håndteres af politiet.


Skydevåben skal opbevares i et godkendt våbenskab, hvortil der er særlige krav.

 

Permanent opbevaring af våben skal foregå i et våbenskab eller et boksrum. Her skelner loven mellem opbevaring af indtil 25 stk. almindelige våben eller 10 stk. særligt farlige våben. Opbevaringen skal ske i et våbenskab eller støbt boksrum, som har et sikringsniveau, der svarer til en godkendelse efter standarden EN 1143-1 grad 0 eller et sikringsniveau, som svarer hertil. Vejer våbenskabet under 1.000 kg, så skal det være forsvarligt fastboltet til væg eller gulv efter fabrikantens forskrifter.

 

Må jeg bruge mit våbenskab til værdiopbevaring?
Hvis du ønsker at anvende dit våbenskab eller lignende til værdiopbevaring, anbefaler vi, at du tager kontakt til dit forsikringsselskab for at afklare mulighederne for det.


Forsikringsselskaber stiller typisk kun krav ved særlig værdiopbevaring – IKKE våbenopbevaring.

 

Læs mere om våbenskabe og forsikring - her.

Læs bekendtgørelsen om opbevaring af våben - her.

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.