Opbevaring af våben reguleres efter bekendtgørelse om våben og ammunition og fastsætter bl.a. krav om tyverisikring ved opbevaring af våben.

 

Permanent opbevaring af våben skal foregå i et våbenskab eller et boksrum. Her skelner loven mellem opbevaring af indtil 25 stk. almindelige våben eller 10 stk. særligt farlige våben. Opbevaringen skal ske i et våbenskab eller støbt boksrum, som har et sikringsniveau, der svarer til en godkendelse i mindst sikringsniveau EN 1143-1 grad 0 eller et sikringsniveau, som svarer hertil. Vejer våbenskabet under 1.000 kg, så skal det være forsvarligt fastboltet til væg eller gulv efter fabrikantens forskrifter.

 

Ved opbevaring af flere end 25 stk. almindelige våben eller 10 stk. særligt farlige våben skal våbenskabet eller boksrummet leve op til sikringsniveau EN 1143-1 grad 1, og der skal installeres en automatisk alarm til en af Rigspolitiet godkendt døgnbemandet kontrolcentral.

 

Hvad svarer sikringsnormerne til i forbindelse med opbevaring af våben

EN 1143-1 grad 0 er sidestillet med det nu udfasede SKAFOR BLÅ, og den svenske SSF 3492 i kategori 'Sikkerhedsskab'
EN 1143-1 grad 1 er sidestillet med det nu udfasede SKAFOR RØD, der findes ikke en svensk SSF 3492 kategori for dette sikringsniveau, hvorfor skabe som kun er godkendt efter denne norm ikke kan anvendes til dette sikringsniveau.

 

I praksis betyder det, at våbenskabe, der har disse afprøvninger, kan anvendes lovligt til opbevaring af våben. Skabene kan flyttes og handles mellem private. Nye våbenskabe skal efter 2016 være godkendt efter EN 1143-1 eller SSF 3492.

 

EN-norm Norge Sverige Danmark
EN 1143-1
EN 1143-2
FG-norm
520:1
SSF 3492

STM
Hovedgruppe 2 (udgået)

Grade 0 Sikkerhedsskab Sikkerhedsskab BLÅ
Grade 1     RØD

 

Hvor må du opstille et våbenskab

Våbenloven forholder sig ikke til, hvor et våbenskab skal opstilles i bygningen. Våben skal opbevares forsvarligt og på et sted, der er utilgængeligt for uvedkommende.

Ifølge loven skal våbenskabe, som vejer under 1.000 kg, være forsvarligt fastboltede til væg eller gulv. Leverandøren af våbenskabet skal vedlægge en brugsanvisning, som foreskriver, hvordan våbenskabet skal fastgøres for at leve op til godkendelsen.

 

Forsikring

Det er politiets godkendelse der afgør hvorvidt et skab er i orden til våbenopbevaring. Forsikringsselskaber stiller krav til værdiopbevaring – IKKE våbenopbevaring.
Du bør også oplyse dit forsikringsselskab om, at du har et våbenskab, og hvilke værdier du opbevarer i skabet.

 

Mere information

Du kan læse mere om reglerne om opbevaring af våben i Bekendtgørelse om våben og ammunition mv – her.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.