Daglige rutiner kan forebygge indbrud og skader. Hvem har f.eks. ansvaret for at lukke virksomheden efter arbejdstid? Det bør I afklare og gerne skrive ned.

 
Her er en kontrolliste til en fyraftensrunde.  Lav en liste, som passer til din virksomhed:

 

Fyraftens tjekliste

 

Sørg for at:

 

Åbent udsyn om virksomheden

 • der ikke er containere/skrald eller andet materiale man kan gemme sig bag

Alarmanlæg

 • er tilsluttet

Bærbart edb-udstyr og digitalt fotoudstyr

 • er låst inde, eller i det mindste ikke synligt udefra

Belysning

 • er tændt eller slukket som aftalt

Elektriske installationer

 • kaffemaskiner og lignende er slukket

Intet er unormalt og mistænkeligt

 • varer der af "uforklarlige" grunde er anbragt tæt ved porten

Nøgler

 • ikke er efterladt i dørlåse og andre sikringsenheder

Persienner og gardiner

 • er rullet ned/trukket for, så der ikke kan kigges ind

Porte og lemme

 • er lukket og forsvarligt låst

Rumovervågning

 • er fuld gækkende i de fastlagte dækningsområder for eksempel efter omflytning af varer, inventar og lignende

Sikringsgitre

 • er på plads og fastlåst

Udvendige lysfølere

 • ikke er dækket/ødelagt

Værdiopbevaringsenheder og pengeskabe

 • er lukket og låst

Varer og ting

 • ikke er efterladt i uaflåst bygning

Vinduer

 • er lukket og forsvarligt fastholdt (tilhaspet)

Yderdøre

 • er lukket og forsvarligt aflåst