Vandskader i F&Ps statistik omfatter skader på skjulte rør eller stikledninger, skader som følge af skybrud, storm og snetryk.

 

Årsagen til skader på rørinstallationer kan skyldes flere ting som fx alder, fejl i produkterne, den håndværksmæssige udførelse eller i kontrollen med arbejdets udførelse.

 

I 2017 var antallet af vandskader på bygninger godt 104.000, hvilket er en stigning på knap 3.000 skader i forhold til 2016. Antallet af vandskader på løsøre var knap 11.000. Skaderne kostede forsikringsselskaberne knap 115 mio. kr.

 

Generelt har antallet af vandskader været konstant for perioden 2006-2017 på omkring 100.000 for bygninger og 15.000 for løsøre.

 

Læs mere om tallene her

 

Forebyg vandskader

Brugsvand, kølevand og fjernvarme findes i de fleste bygninger, hvad enten de bruges til beboelse, kontorer, lager eller produktion. Vand bidrager til komfort, varme og høj produktivitet, men kan også give dyre vandskader i tilfælde af lækager.

 

Flere forsikringsselskaber tilbyder læksikring. Den omfatter fuld overvågning af dine installationer og rør, mulighed for alarmtilslutning og fri tilkald af servicetekniker. Løsningen sætter en stopper for store vandskader.


Skybrud

Forsikringsmæssigt er der tale om "skybrud", når nedbøren er så kraftig, at utilstoppede, normal konstruerede og vel vedligeholdte afløbssystemer ikke kan klare afledningen. 

 
Eller udtrykt i millimeter: mere end 40 mm regn i løbet af 24 timer eller 15 mm regn  på 30 minutter vil være "skybrud".

 

På Forsikringsvejret.dk kan du se, om der er kommet så meget nedbør, der hvor du bor, at der er tale om "skybrud" og om eventuelle skader vil være dækket af forsikringen.

 

Det ekstreme vejr

I 2011 blev der anmeldt mere end 86.000 skader som følge af skybrud den 2. juli i Danmark. Denne hændelse kostede forsikringsselskaberne mere end 4,8 mia. kroner.

 

Skybrud kan hurtigt medføre store skader, som det tager lang tid at rydde op efter. I langt de fleste tilfælde kan du dog forhindre de værste skader med en hurtig gennemgang af jeres virksomhed eller hjem, når der er varslet skybrud.

 

Fem gode råd, når der er varslet skybrud

  • Luk vinduer, ovenlysvinduer og loftsvinduer
  • Tjek, at afløbsriste, tagrender og nedløbsrør ikke er stoppet af fx blade
  • Rens flade tage for blade, jord og andet, der kan stoppe afløbene
  • Hvis I opbevarer maskiner, varer eller andet i kælder, er det et krav, at det er hævet mindst 40 cm over gulvet
  • Montér en vandsikringsprop i udsatte afløb, fx i kælderen.
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.