Den langvarige tørkeperiode i sommeren 2018 har medført, at forsikringsselskaberne har fået anmeldelser af sætningsskader. Skaderne er blevet afvist, dels fordi der ikke er tale om pludselige skader, dels fordi flere selskaber specifikt undtager skader som følge af sætningsskader.

 

Da skaderne er blevet afvist, er skadernes omfang ikke opgjort og registreret. Det vurderes dog, at langt de fleste skader er af mindre karakter. Nogle af de anmeldte skader – samlet formentlig 20-25 skader - er dog mere omfattende. Der er tale om revner gennem mursten, tydelige revner i ydermure, døre, der ikke kan åbnes/lukkes og enkelte skader, hvor der er risiko for sammenstyrtning.

 

Tørkeskaderne og den manglende forsikringsdækning har været omtalt i pressen, og Erhvervsminister Rasmus Jarlov har taget sagen op. Jf. Finansloven for 2019 er Regeringen og Dansk Folkeparti enige om, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal undersøge forholdene omkring tørkeskader på huse og forsikringsvilkår relateret hertil samt mulige modeller for løsninger fremadrettet.

 

Huse der revner

Tørke kan betyde, at nogle huse bygget på lerholdig grund revner, da vandet bliver trukket ud af leret, og den lerholdige jord skrumper. Det betyder, at fundamenter sætter sig, og det giver revner op gennem ydermure.


En mulig løsning kan være, at man fælder store træer og buske ved huset, så de ikke suger for meget vand op fra jorden.

 

Vand ikke jorden

Når sætningsskaderne i muren skyldes mangel på vand i jorden, kan det være nærliggende at vande jorden. Men det vil typisk ikke hjælpe, fordi der skal meget vand til, før leret bevarer sit naturlige fugtindhold. Samtidig kan en vanding direkte op af huset give andre følgeskader, som måske er værre.

 

Sætningsskader kan gøre huset ustabilt. Vægge, der skal stabilisere og være en del af den bærende konstruktion i huset, har ikke længere den funktion, som var tiltænkt.

 

Kontakt evt. en professionel for en vurdering af en skade.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.