Danmark hærges nogle år af storme, til stor gene for kunderne og samfundet.
I 2017 var der knap 10.000 stormskader på bygninger, og 1.500 stormskader på løsøre. Det samlede antal stormskader er faldet med 35 pct. 2017 i forhold til 2016.

Over perioden 2006 – 2017 har der været store udsving i antallet af stormskader. Antallet af stormskader på bygninger og løsøre har dog været faldende de seneste tre år.

 

Det ekstreme vejr

2013 var et særligt år med flere storme i oktober og december med knap 324.000 anmeldte skader, der kostede forsikringsselskaberne 3,7 milliarder kroner.  

 

Læs mere om tallene her 

 

Forebyg stormskader

Skaderne kan hurtigt blive omfattende, når vindstødene overstiger 17,2 m/sek., som er grænsen for, hvornår forsikringen dækker skader på grund af et blæsevejr.


Inden stormen rammer, kan man selv gøre en del for at undgå skader. Sørg for at lukke vinduer, døre og porte. Fjern eller sur genstande fast, der er løse og kan flyve rundt og skade bygningerne. Det gælder alt fra grene og sten til træpaller, emballage og udvendige oplag af rå- og færdigvarer.

 

Begræns skaden bedst muligt - men bliv inden døre

Sørg for at skader ikke udvikler sig, hvis det er muligt og forsvarligt - afdæk fx huller med presenning og flyt inventar, der kan blive skadet af regn eller oversvømmelse.


Vent til stormen har lagt sig, og lad professionelle begrænse skaden, hvis I ikke selv kan.

 

Når stormen er ovre, så gå straks bygninger igennem for skader. Gør hvad der er muligt, for at skaderne ikke bliver større som fx:

  • Dæk ødelagte ruder med træplader, plastik eller andet, der kan holde vind og vand ude
  • Luk huller i taget eller dæk dem med presenning - hvis du kan gøre det uden personfare
  • Fjern eller dæk møbler og andre ting, du ikke allerede har fået i sikkerhed.

Dokumentér, hvad der er sket

Når du har gjort hvad du kan for at begrænse skaderne, skal du hurtigst muligt anmelde dem til forsikringen.

 

  • Skriv gerne en liste over ødelagte ting med navn, model, alder, nypris og forventet erstatningsbeløb
  • Smid ikke ødelagte ting ud, før du har talt med dit forsikringsselskab
  • Tag billeder eller video af det, der er ødelagt.

Du kan med fordel gå ind på www.forsikringsvejret.dk og se om der har været storm, der hvor du bor.

 

Stormflod

Hvis stormen er skyld i oversvømmelse i din virksomhed, kan der være tale om stormflod. Skader efter stormflod er ikke dækket på forsikringen, men du kan få hjælp fra den særlige stormflodsordning. Det er Stormrådet, der afgør, om der har været stormflod.

 

Som ved andre vejrskader skal du forsøge at begrænse skaden, så godt, du kan - fx ved at flytte beskadigede genstande.

 

Husk at tage billeder af skader og ødelagte ting, og lade være med at smide dem ud.

 

Anmeld skaden

Anmeld skaden til dit forsikringsselskab, som vil afvise den som stormflodsskade. Du skal bruge afvisningen for at søge erstatning via den særlige stormflodsordning.

 

Anmeld skaden til Stormrådet, når du har fået afvisningen fra dit forsikringsselskab.


Du modtager automatisk en kvitteringsmail fra Stormrådet med dit sagsnummer og besked om, at skaden er anmeldt. Herefter skal du ikke gøre mere, før du hører fra dit forsikringsselskab, som på vegne af Stormrådet skal behandle og opgøre din skade.


Du får nærmere besked, hvis der er brug for, at en taksator tager ud og ser på skaden.

 

Læs mere om ordningen på Stormrådets hjemmeside - her.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.