I vinteren 2010-2011 blev der registreret ca. 5.000 snetryksskader, der betød erstatninger fra forsikringsselskaberne på ca. 800 millioner kr. Langt de fleste af disse snetryksskader var dog småskader.


De større skader var typisk på ældre, men også nyere stålrammekonstruktioner og nyere træspærkonstruktioner med store spænd. Det var hovedsageligt ‐ men ikke udelukkende ‐ landbrugets drifts‐ og avlsbygninger, der blev berørt.

 

Undgå sammenstyrtning

Store mængder sne på taget udgør en alvorlig risiko for bygninger, inventar og ikke mindst virksomhedens medarbejdere.


Sneen kan få store tagarealer til at styrte sammen, og I bør løbende vurdere risikoen og i tide fjerne sne, der kan udgøre fare. Ikke mindst fordi det også har betydning for, om forsikringen dækker ved skader.

 

Vurdér risikoen

Har I store mængder sne på et eller flere tage, skal I først vurdere risikoen.
Er der fare for sammenstyrtning, skal I kontakte det lokale beredskab eller en entreprenør der kan sikre bygningen – fx ved at understøtte kritiske konstruktioner.


Sørg for, at ingen opholder sig i bygningen, før den er sikret.

 

Gammel sne fylder mindre

Det er væsentligt at vide, at gammel sne fylder mindre og derfor kan veje væsentligt mere end ny sne. En meter ny sne vejer ca. det samme som en halv meter gammel sne, og hvis sneen bliver våd af regn, bliver den meget tungere.

 

Fjern sneen

For at undgå sammenstyrtning bør I fjerne sne på taget på forsvarlig vis. Lad kun folk komme på taget, hvis I har sikret jer, at taget ikke styrter sammen - og altid med en sikkerhedsline, hvis taget hælder.

 

Kan I ikke selv fjerne sneen, kan I kontakte en lokal entreprenør, der kan fjerne alt eller noget af sneen.

 

Husk også at kontrollere eventuelle lofter og tagrum for, om der ligger fygesne. Når temperaturen stiger, kan fygesne give vandskader. Tøbrudsskader er ikke dækket af forsikringen.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.