Tema
Debat

Varmt arbejde

Hvert år er varmt arbejde årsag til en række af de største millionbrande.

Håndværkere, der anvender arbejdsredskaber med høj risiko for brand, udviser ikke altid den fornødne forsigtighed, hvorfor forsikringsselskaberne har besluttet at sætte særlig fokus på dette område.
 
For den virksomhed, branden går ud over, kan det få alvorlige følger. De økonomiske og produktionsmæssige konsekvenser af en brand kan være meget store. Selvom brandskaden er dækket af brandforsikringen, er der altid mange praktiske og økonomiske ulemper.

 

Hvad er varmt arbejde?

Varmt arbejde er en fælles betegnelse for arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med eller frembringes flammer, gnister eller brandfarlig opvarmning af materialer.

Fx:

  • tagdækning
  • svejsning
  • skæring
  • tørring og opvarmning
  • ukrudtsbrænding
  • andet varmeudviklende værktøj

Varmt arbejde er farligt arbejde!

De fleste forsikringsselskaber har indført en særlig selvrisikobestemmelse for varmt arbejde på tings-og ansvarsforsikringer. Selskaberne stiller typisk også krav om anvendelse af aftaleblanket og uddannelse af håndværkeren.

Tal altid med dit forsikringsselskab om dine krav.

 

Retningslinjer:

  • Udfyld aftaleblanket - hver gang du skal have udføre noget varmt arbejde, skal du sammen med håndværkeren og brandvagten udfylde en aftaleblanket.
  • Følg forretningsgangen for udførelse af varmt arbejde - det hjælper dig med huske de ting, som du kan gøre for at begrænse brandrisikoen.
  • Håndværker skal være certificeret til varmt arbejde - et AMU-kursus i varmt arbejde tager en dag og tilbydes af DBI og flere erhvervsskoler.
  • Udpeg en brandvagt, der har kendskab til DBI vejledning 10 om varmt arbejde