Tema
Debat

Varmt arbejde

Hvert år er varmt arbejde årsag til en række af de største millionbrande.

Håndværkere, der anvender arbejdsredskaber med høj risiko for brand, udviser ikke altid den fornødne forsigtighed, hvorfor forsikringsselskaberne har besluttet at sætte særlig fokus på dette område.
 
For den virksomhed, branden går ud over, kan det få alvorlige følger. De økonomiske og produktionsmæssige konsekvenser af en brand kan være meget store. Selvom brandskaden er dækket af brandforsikringen, er der altid mange praktiske og økonomiske ulemper.

 

Hvad er varmt arbejde?

Varmt arbejde er en fælles betegnelse for arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med eller frembringes flammer, gnister eller brandfarlig opvarmning af materialer.

Fx:

 • tagdækning
 • svejsning
 • skæring
 • tørring og opvarmning
 • ukrudtsbrænding
 • andet varmeudviklende værktøj

Varmt arbejde er farligt arbejde!

De fleste forsikringsselskaber har indført en særlig selvrisikobestemmelse for varmt arbejde på tings-og ansvarsforsikringer. Selskaberne stiller typisk også krav om anvendelse af aftaleblanket og uddannelse af håndværkeren.

Tal altid med dit forsikringsselskab om dine krav.

 

Retningslinjer:

 • Udfyld aftaleblanket - hver gang du skal have udføre noget varmt arbejde, skal du sammen med håndværkeren og brandvagten udfylde en aftaleblanket.
 • Følg forretningsgangen for udførelse af varmt arbejde - det hjælper dig med huske de ting, som du kan gøre for at begrænse brandrisikoen.
 • Håndværker skal være certificeret til varmt arbejde - et AMU-kursus i varmt arbejde tager en dag og tilbydes af DBI og flere erhvervsskoler.
 • Udpeg en brandvagt, der har kendskab til DBI vejledning 10 om varmt arbejde.

 

 

 

Ofte stillede spørgsmål


 • Hvornår skal der anvendes en brandvagt ved varmt arbejde?

  Brandvagt skal anvendes når det er aftalt i forsikringsaftalen.
  Det anbefales at anvende en brandvagt hver gang der udføres varmt arbejde. Brandvagten skal overvåge brandrisici såvel under som efter arbejdet.
  Brandvagten kan eksempelvis være bygningsejer selv, en person ansat af bygningsejer eller af den udførende.

 • Hvornår skal der udarbejdes en aftaleseddel ved varmt arbejde?

  Inden arbejdet påbegyndes, skal aftaleblanket udfyldes og underskrives af bygningsejeren, det udførende firma eller den udførende person samt brandvagten.
  Det anbefales at aftalesedlen udfyldes og underskrives hver gang der udføres varmt arbejde.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.