El-installationer er udsatte for påvirkninger som vibrationer, fugt, snavs, korrosion og mekanisk slitage. Der udvikles varme i alle kabler og koblingspunkter Når strømstyrken varierer eller strømmen slås til og fra, varierer temperaturen også. Dette fører til, at komponenterne skiftevis udvider sig og trækker sig sammen og koblingsklemmerne kan med tiden blive løse.

 

El-termografering er en effektiv metode til forebyggende vedligehold af el-tavler og elektriske anlæg. Det mindsker risikoen for utilsigtede og dyre driftsstop. El-termografering udføres med et infrarødt kamera, der måler temperaturforskelle i komponenter og installationer. El-termografering udføres, mens anlæggene er i drift og helst ved størst mulig belastning.

 

Ved regelmæssig el-termografering kan svage punkter i bl.a. el-tavleanlæg opdages, før det udvikler sig til driftsstop eller brand. Det er vigtigt, at fejl opdages så tidligt, at reparationen kan planlægges og udføres på tider, hvor det passer bedst ind i den daglige drift.

 

F&P anbefaler, at man anvender certificerede el-termografer til el-termografering.


F&P har udgivet en vejledning til forsikringsselskaberne og deres kunder om anvendelse af el-termografering som forebyggelse af el-skader, herunder driftsstop og brand. Vejledningen indeholder retningslinjer for, hvornår og hvordan el-termografering bør udføres.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.