Tema
Debat

El-eftersyn i landbrugsbedrifter

Risikoen for fejl på elektriske installationer kan mindskes ved regelmæssigt el-eftersyn. Tjekskemaet gennemgår de oftest forekommende fejlkilder til driftsstop og brand i landbrugsbedrifter. Formålet med el-eftersynet er at afklare om elinstallationer er funktionsdygtige og lovlige i henhold til installationstidspunktet.

 

Selskaberne stiller ikke krav om opgradering af installationer alene ud fra det kriterie, at der er kommet ny lovgivning. Det er til gengæld el-installatørens forpligtelse at gøre bygningsejer opmærksom på fundne fejl og mangler her-under også risici for brand. Det vil efterfølgende være landmandens ansvar at udbedre de fundne fejl og mangler.

 

 

 

Ofte stillede spørgsmål


 • Tjekskema til el-eftersyn?

  Formålet med et el-eftersyn er at forebygge brand og drift-stop i landbrugsbygninger.
  El-eftersynet dokumenteres i et tjekskema

  I el-eftersynet afklares om el-installationer er funktionsdygtige og lovlige i henhold til installationstidspunktet.
  Eftersynet gennemføres som en visuel gennemgang samt gennemførelse af relevante målinger. Stikprøvevis adskillelse foretages ud fra helhedsvurdering og erfaring. 

 • Klistermærker til el-eftersyn?

  Der anvendes ikke klistermærker i forbindelse med et el-eftersyn i landbrugsbedrifter.
  En udfyldt rapport/tjekskema er den eneste dokumentation.

  Før 2017 satte installatøren et klistermærke på el-tavlen.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.