Tema
Debat

Batteridrevne produkter og maskiner

Den teknologiske udvikling har givet mulighed for at flere produkter og maskiner bliver ledningsfri eller uden benzin/diesel - og i stedet anvender genopladelige batterier.

 

Det giver fleksibilitet, men det kræver også en skærpet opmærksomhed - både under anvendelse af produkterne men især under opladning.

 

Defekte, slidte eller dårligt vedligeholdte batterier kan antænde, og de er vanskelige at slukke. Nogle batterityper afgiver også meget giftige gasser ved brand. Ved opladning af batterier tilføres der energi til batterierne, hvilket udvikler varme. Ved fejl kan varmen medføre antændelse af lader, batteri og/eller omgivelser.

 

Forsikring & Pension har udgivet en vejledning til erhvervsvirksomheder, der beskriver retningslinjer for anvendelse af batteridrevne produkter og maskiner. Vejledningen indeholder anbefalinger til indretning af ladeområder til maskiner og lignende, samt adfærd omkring, service og vedligehold af maskiner. De vigtigste informationer i vejledningen er samlet i et faktaark.

 

Forsikring & Pension har også lavet et fakta-ark med gode råd og anbefalinger til private borgere, der anvender og oplader produkter med genopladelige batterier.

 

Kontakt


Christina Østergaard

Ingeniør
+45 41 91 91 42
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.