Risikoen for fejl på elektriske installationer kan mindskes ved regelmæssigt el-eftersyn. Tjekskemaet gennemgår de oftest forekommende fejlkilder til driftsstop og brand i landbrugsbedrifter. Formålet med el-eftersynet er at afklare om elinstallationer er funktionsdygtige og lovlige i henhold til installationstidspunktet.

 

Selskaberne stiller ikke krav om opgradering af installationer alene ud fra det kriterie, at der er kommet ny lovgivning. Det er til gengæld el-installatørens forpligtelse at gøre bygningsejer opmærksom på fundne fejl og mangler her-under også risici for brand. Det vil efterfølgende være landmandens ansvar at udbedre de fundne fejl og mangler.