Tema
Debat

Mærkning

Suppleringskatalog - Kapitel 7

00

Revisionsoversigt

Oversigt over seneste ændringer
Dato Afsnit Ændring
August 2023 Generelt Sproglige opdateringer og præciseringer
10

Indledning

Formålet med dette kapitel er at beskrive de forskellige mærkningsmetoder samt anføre, hvad der bør tages i betragtning, når værdigenstande skal mærkes. Ved tyverimærkning påføres genstande et kendetegn, der typisk viser, hvem ejeren er, og som ikke kan fjernes uden at efterlade et spor.

 

Mange af de genstande, der stjæles fra virksomheder, offentlige institutioner, værksteder eller fra boliger kan ikke føres tilbage til ejeren, da de ikke kan genkendes ud fra deres udseende alene. Her er mærkning til stor hjælp.

 

Det anbefales at mærke genstande, som er værdifulde, vanskelige - eller umulige at erstatte.

20

Forsikringskrav

På nuværende tidspunkt stiller forsikringsselskaberne ikke krav om mærkning. Det anbefales at mærke genstande, idet det reducerer tyvetækkeligheden, virker præventivt og øger chancen for opklaring og tilbagelevering.

 

30

Generelt om tyverimærkning

Ved tyverimærkning påføres den enkelte værdigenstand/objekt et kendetegn, der typisk viser hvem ejeren er, og som ikke kan fjernes igen uden at efterlade sig spor.

 

I praksis kan man mærke alle genstande, men vigtigst er de ting som tyvene går efter, og oftest går tyvene efter ’varer’ som let kan sælges.

 

Tyverimærkning anvendes på en lang række objekter, blandt andet bærbare PC'ere, tablets, fladskærme, mobiltelefoner/smartphones, kameraer, musik- og måleinstrumenter, fotoudstyr, smykker samt designermøbler og værktøj.

 

Værdigenstande kan mærkes med én eller flere af følgende informationer:

 • Ejerens navn
 • Kontaktoplysninger i form af telefonnummer, mailadresse eller lignende
 • Evt. logo eller lignende identitetsskabende symbol
 • Evt. løbenummer/serienummer til præcis identifikation af det enkelte objekt

 

Tyverimærkning kan:

 • Virke præventivt - og dermed afholde tyven fra indbrud
 • Afsløre tyveriet, hvis tyven bliver standset af politiet på vej væk fra gerningsstedet
 • Hjælpe politiet med at bevise, at de fundne effekter er tyvekoster
 • Gøre det vanskeligt for tyven at afsætte de stjålne effekter til hæ-ler
 • Afsløre hæleren, der har købt de stjålne og mærkede effekter
 • Give politiet mulighed for opklaring af andre tyverier, fx ved ran-sagning efter anden forbrydelse
 • Sikre, at genfundne effekter kommer tilbage til den rette ejermand
 • Gøre ting uinteressante for andre end den rette ejermand

 

En række objekter er svære at mærke, og kræver derfor, at man vælger en mærkningsform, som ikke ’ødelægger’ eller forringer genstandene. Her kan nævnes fx:

 • Designermøbler – synlig mærkning ændrer det æstetiske udtryk
 • Kunst
 • Smykker
 • Designerlamper
 • Kobber-produkter

 

Det er vigtigt at vælge en løsning, der er effektiv i forhold til objektets overflade. De fleste skiltemærkninger fastgøres med en lim, der er særdeles anvendelig på plastoverflader, men som fx ikke virker på hærdede glasoverflader.

 

40

Typer af tyverimærkning

Der findes flere forskellige typer af produkter og metoder som virksomheder, borgere og institutioner kan benytte til mærkning af genstande.


Følgende typer af mærkning vil blive beskrevet nærmere i dette kapitel:

 

 • Skabelonmærkning
 • Skiltemærkning – med/uden underskilt
 • Usynlig mærkning
 • Grovmærkning
 • Gravering
 • Chipmærkning
41

Skabelonmærkning

En skabelonmærkning består af en engangsskabelon og en mærke-pasta. I skabelonen udskærer leverandøren den tekst, som ønskes skrevet på objektet, og når selve mærkningen skal finde sted, klistres skabelonen på værdigenstanden, hvorefter der påføres en mærkepasta, der går ned gennem de udskårne bogstaver eller tegn i skabelonen, og bider sig fast på objektet. Efterfølgende kan skabelonen fjernes igen, og derefter kasseres.


Når mærkningen er gennemført, vil den ønskede tekst stå tilbage i en farve, der kan vælges, så den udgør en stor eller lille kontrast til værdigenstandens overflade. Farven går kemisk i forbindelse med genstanden, og kan ikke fjernes, uden at det er tydeligt, at genstanden har været mærket.

 

42

Skiltemærkning uden underskilt

Skiltemærkning uden underskilt er et ét-lags-skilt, fx i akryl. Denne form for skiltemærkning er meget udbredt, og leverandøren laser-graverer en tekst i et skilt, der så efterfølgende fuldlimes på værdigenstanden med en lim, der gør det nærmest umuligt at fjerne tyverimærket igen. På mange overflader vil det være nødvendigt at ’åbne’ overfladen først med en slibning og efterfølgende afrense for at opnå en tilfredsstillende vedhæftning.


En anden type skiltemærkning uden underskilt består af en tynd transparent folie med tryk på undersiden, der monteres med en hurtigtørrende lim. Limen ”ætser” folien ned i overfladen.


Denne mærkningsform er særdeles robust. For at fjerne mærket skal der anvendes værktøj, og mærket vil ikke kunne fjernes i ét stykke, men vil knække i små stykker. Skulle det lykkes, vil der under skiltet fortsat sidde lim, og der vil endvidere være synlige slibe-spor, således det altid vil være muligt at fastslå, at objektet har været tyverimærket.


Skiltemærkning uden underskilt er en god løsning, når man har behov for at mærke mobilt elektronik, værktøj, IT-udstyr m.m.

 

43

Skiltemærkning med underskilt

Skiltemærkning med underskilt, det såkaldte to-lags-skilt, består af et overskilt, der primært bærer informationer om ejeren, mens underskiltet udgør den sikringsmæssige del af mærkningen.


To-lags-skilte af folie er bøjelige, og kan derfor monteres på buede overflader.


Underskiltet er en tynd folie med lasergraveret tekst. Her er typisk ikke plads til ret mange informationer, og oftest står her kun ejerens navn og kontaktoplysning.


Overskiltet findes i to materialer, akryl som lasergraveres eller folie med tryk. Folieskiltet coates eller lamineres.
Overskiltet er selvklæbende, mens underskiltet skal pålimes med en speciallim, der ”svejser” underskiltet fast i overfladen. Det ”fastsvejsede” underskilt kan kun fjernes ved brug af værktøj og en kraftig afslibning, der ødelægger overfladen på genstanden.


Skiltemærkning med underskilt er en god løsning, når man har behov for at mærke bærbar, computere, værktøj m.m.

 

44

Usynlig mærkning

Har man små værdigenstande eller værdigenstande, hvor en synlig mærkning vil få negativ indflydelse på den synsmæssige oplevelse, fx kunst, smykker m.m., kan usynlig mærkning anvendes.


Usynlig mærkning er en unik væske, som indeholder kunstigt DNA og mikrodots. Der er typisk tale om meget små partikler, der indeholder et antal cifre eller bogstaver, og disse partikler fastgøres til værdigenstanden med en lim, der i optørret form er nærmest usynlig. Således er kun de meget små partikler synlige og ofte kun ved brug af ultraviolet lys. Cifrene/bogstaverne i partiklerne kan kun ses gennem et kraftigt forstørrelsesglas. De benyttede cifre/bogstaver er en entydig identifikation, der via en database kan oplyse om ejerens identitet.


Et mærkningskit indeholder:

 

 • Flaske med den unikke væske
 • Podepind til at påføre væske
 • Advarselsskilte til dine ejendele
 • Vindues- og dørmærkater
 • Oplysninger om, hvordan man registrerer sine ejendele

Usynlig mærkning suppleres, når det er muligt, med en label, der oplyser, at genstanden er mærket.


Usynlig mærkning er velegnet til malerier, mobiltelefoner, møbler, fladskærme, computere og smykker.

45

Grovmærkning

Med en ridsepen skrives en kode, navn eller fx virksomhedens CVR-nummer efter en skabelon. Et ridse-mærkningssæt består af en skabelon med tal og bogstaver samt en ridsepen. Skabelonen holdes på det sted, der ønskes mærket, og den ønskede tekst ridses med ridsepennen.

 

En ridsepen kan benyttes til mærkning af mindre genstande som fx elektronik. Metoden egner sig bedst til overflader som glas, stål, syrefast lak og plasttyperne polyethylen (PE) og polypropylen (PP).

 

46

Brændemærkning

Til grovere mærkning i fx træoverflader er brændemærkning en robust og effektiv metode. Systemet består af en el-loddekolbe med en messingblok, hvori mærketeksten er graveret. Selve mærkningen foregår med et elektrisk opvarmet stempel med navn, logo eller den kode, som man har valgt til mærkning af værdigenstande.


Systemet kan ikke anbefales på plastprodukter, da en del plasttyper udvikler generende lugte m.m. ved opvarmning.


Ligeledes er brændemærkning heller ikke velegnet til elektronik på grund af de høje temperaturer, som mærkningen foregår under.

 

47

Gravering

Gravering kan foretages i træ, laminat, plast, rustfrit stål, aluminium, metal, læder og gummi.


Indgravering vælges ofte i de tilfælde, hvor overfladen ikke kan tåle limprodukter, eller der ikke kan opnås en tilstrækkelig effektiv vedhæftning.


Indgravering skal udføres hos specialfirmaer. Her kan indgraveres navn, logo, telefonnummer osv.

 

48

RFID-chip mærkning

RFID-chip mærkning er en anden form for usynlig mærkning. Små elektroniske chips RFID (Radio Frequency Identification), kan bygges ind i produktet. De kan efterfølgende aflæses elektronisk, og kan gemme oplysninger om genstanden.


RFID kaldes populært for den elektroniske eller fremtidens stregkode, da teknologien har nogle af de samme egenskaber som den traditionelle stregkode. RFID-chippen kan aflæses uden visuel kontakt, så længe den er indenfor den læsbare afstand. Den læsbare afstand varierer - alt afhængig af typen af RFID-chip. Nogle kan læses på op til 100 meters afstand, mens andre blot har en læseafstand på ca. en 1 meter.


Sporingsenheden kan benyttes til tyverisikring af biler samt til sporing af biler og møbler, m.m.

 

50

Fotografering

At fotografere sine genstande er et godt supplement til en tyverimærkning.


Det anbefales at tage billeder, der viser genstanden og eventuelt serienummer, så man efterfølgende kan dokumentere ejerskabet, og sikkert identificere genstanden. Billederne bør, uanset om det er i fysisk- eller elektronisk form, ikke opbevares samme sted som genstandene.

 

60

Registrering af genstande i database

Ud over tyverimærkningen kan den samlede nytteværdi øges markant, hvis det enkelte objekt samtidig registreres i en database. Tyverimærkningen vil typisk indeholde et entydigt kontrolnummer, der i databasen kobles sammen med ejermandens identitet samt evt. andre oplysninger om objektet.


Når politiet eller en hvilken som helst anden person finder en mærket genstand, der tillige indeholder dette kontrolnummer, kan man ved henvendelse til databasen, enten telefonisk eller via SMS, få oplyst hvem der er den rette ejermand. Ved evt. videresalg af værdigenstanden tilrettes informationerne i databasen, så det altid er muligt at spore den aktuelle ejer af en funden genstand.

 

70

Henvisninger

Hos det lokale politi, kan man gratis låne kuffert med en uv-pen med usynligt blæk, en synlig mærkningspen, en gravørpen og klistermærker.

 

Ridsepen, brændemærkningsudstyr og usynlig mærkning kit kan man købe hos en forhandler. Du finder en forhandler ved at søge på internettet.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.