Tema
Debat

Varegruppeskema & sikringsniveauer

Sikringskataloget - kapitel 3

00

Revisionsoversigt

Oversigt over seneste ændringer
Dato Afsnit Ændring
April 2021 20 Varegruppeskema. Varegruppeskemaet er blevet opdateret. Nye varer er indsat og enkelte er udgået. Flere varer findes nu i flere varegrupper, i forhold til varens værdi.
April 2021 30 - 36 Definition af varer. Definition af varer i varegruppeskemaet er opdateret.
10

Indledning

Dette kapitel informerer om de fælles retningslinjer og specifikationer af sikringskrav, som skadesforsikringsselskaberne har indført fra juli 2005 i forbindelse med tegning af indbrudsforsikring på erhvervsforsikringsområdet. Der er tale om vejledende minimumskrav.

 

I dette kapitel gennemgås varegruppeskemaet og varegrupperne, samt sikringsniveauerne.

11

Henstilling om implementering af varegrupper og sikringsniveauer

Forsikring & Pension henstiller til medlemsselskaberne, at de anvender de reviderede varegrupper og sikringsniveauer ved nytegning og omtegning.

 

Forsikring & Pension henstiller, at medlemsselskaberne ikke slækker på reglerne og flytter en vare til en varegruppe, der kræver mindre sikring end det, der i fællesskab er aftalt.

12

Historisk

Skadesforsikringsselskaberne i Danmark indførte de fælles retningslinjer og specifikationer af sikringskrav pr. 1. januar 1989 med efterfølgende løbende justeringer.

 

Sikringsniveauerne blev revideret i 2005, så sikringskravene i de seks sikringsniveauer er tilpasset nutidens indbrudsmønster og løsøre samt de nye krav til sikringsprodukter og installationsformer.

 

Den 1 juli 2016 blev der foretaget ændringer i sikringsniveauerne 40, 50 og 60 mht. skalsikring jf. EN1627.

 

Varegruppeskemaet blev senest revideret i april 2021, hvor nye tyvetækkelige produkter blev indplaceret i varegruppeskemaet, stykpriser for enkelte produkter blev opdateret og varer, der ikke længere var tyvetækkelige blev fjernet.

 

20

Varegruppeskemaet

Varegruppeskemaet anvendes som værktøj til at fastlægge et sikringsniveau for erhvervsvirksomheder, der har varer til videresalg, reparation, udlejning eller til demonstration i salgsøjemed.

 

Skemaet anvendes også for erhvervsvirksomheder, institutioner og foreninger, som er i besiddelse af såkaldt særligt løsøre, varegruppe 6, i form af elektronisk udstyr, der er omfattet af den almindelige erhvervsløsøreforsikring.

 

Skemaet er baseret på, hvor attraktive de enkelte varer vurderes at være for indbrudstyve. Beløbsgrænserne for de enkelte varegrupper er minimumskrav, og det er muligt for det enkelte forsikringsselskab at skærpe kravene og flytte en given vare over i en varegruppe, der kræver yderligere sikring, hvis selskabet vurderer varen til at være mere tyvetækkelig, end det fremgår af Forsikring & Pensions retningslinjer.

 

En skærpelse af kravene kan f.eks. være forårsaget af et øget kriminalitetstryk, eller at virksomheden er beliggende i et område med høj indbrudsfrekvens.

 

Beløbene i varegruppeskemaet er oprindeligt fastsat pr. 1. januar 1989. Beløbene indekseres ved den årlige revision af Sikringskataloget. De enkelte beløb er udtryk for indkøbspris inkl. hjemtagelsesomkostninger fra forrige salgsled (ekskl. moms).

 

Summerne fastsættes af det enkelte forsikringsselskab i overensstemmelse med selskabets acceptpolitik. De vejledende sumgrænser kan individuelt reguleres af det enkelte forsikringsselskab.

 

 

 

 

Det gældende varegruppeskema

   
Sikringsniveau 10 20 30 40 50 60

VAREGRUPPE 1


Bijouteri, som er guld- eller sølvbelagt, med en stykværdi over 1.000 kr.


Guld, sølv, platin, palladium og anden legering med ædelt metal, der indeholder 333 o/oo rent guld eller mere, diamanter, ædelsten, ægte perler, kulturperler (ind- og uindfattede)


Rav med stykpris over 1.000 kr.


Smykke- og juvelerarbejder, hvor ovennævnte materialer indgår


Sports-, lomme- og armbåndsure med en stykværdi over 3.000 kr.

 

0 0 36.400 109.200 218.200  *)

Sikringsniveau

10 20 30 40 50 60

VAREGRUPPE 2

 

Tobaksvarer, nikotinholdige produkter, tyggetobak og E-cigaretter inkl. tilbehør.

 

1.600 18.200 36.400 109.200 *) *)

Sikringsniveau

10 20 30 40 50 60

VAREGRUPPE 3

Bijouteri, som er guld- eller sølvbelagt, med en stykværdi op til 1.000 kr.


It-udstyr, herunder pc’er, projektorer, fladskærme, programmel og andet teknisk udstyr, der indgår i computersystemer, spillekonsoller og tablets


Rav med stykpris op til 1.000 kr.


El-, luft- og motordrevet værktøj


Sports-, lomme- og armbåndsure med en stykværdi mellem 1.000 og 3.000 kr.


Foto- og filmudstyr inkl. AV-udstyr


Læder- og skindbeklædning


Mobiltelefoner og elektronisk tilbehør til disse


Parfumerivarer


Pelse og pelsværk


Satellitudstyr, herunder navigationsudstyr


Cykler, tilbehør og reservedele med en stykværdi over 6.000 kr.


Tasker og punge med en stykværdi over 1.500 kr.


TV-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr, som f.eks. forstærkere, receivere og højttalere


Vin og spiritus med en stykværdi over 1.000 kr.


Våben, ammunition og sprængstoffer


Droner

 

36.400 109.200 218.200 *) *) *)

Sikringsniveau

10 20 30 40 50 60

VAREGRUPPE 4

 

Beklædning (læder- og skindbeklædning hører til varegruppe 3)


Briller, solbriller, tilbehør og optikerudstyr med en stykværdi over 500 kr.


Cd’er, dvd’er, elektroniske spil og software


Frimærker (filatelistiske) og mønter (numismatiske)


Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr (højttalere hører til varegruppe 3)

 

Møbler og lamper med en stykværdi over 5.000 kr.


Spiritus med en stykværdi op til 1.000 kr.


Sportsudstyr


Vin med en stykværdi mellem 300 kr. og 1.000 kr.

 

109.200 218.200 *) *) *) *)

Sikringsniveau

10 20 30 40 50 60

VAREGRUPPE 5

 

Automobiler, der ikke er indregistrerede, og autoreservedele samt udstyr (tv-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3)


Motorcykler, scootere og knallerter, der ikke er indregistrerede, samt reservedele og udstyr til disse (kommunikations- og navigationsudstyr samt beklædning hører til varegruppe 3)


Barnevogne og klapvogne


Briller, solbriller, tilbehør og optikerudstyr med en stykværdi op til 500 kr.


Sports-, lomme- og armbåndsure med en stykværdi op til 1.000 kr.


Antikviteter


Hårde hvidevarer


Malerier, skulpturer og ting af kunstnerisk værdi over 3.000 kr.


Fodtøj


Møbler og lamper med en stykværdi op til 5.000 kr.


Skibs- og bådudstyr (tv-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3)


Cykler, tilbehør og reservedele med en stykværdi mellem 500 kr. og 6.000 kr.


Tæpper med en kvadratmeterpris på over 500 kr.

 

218.200 *) *) *) *) *)

Sikringsniveau

10 20 30 40 50 60

Særligt løsøre inkl. eget udstyr

 

Droner


Eget udstyr i form af elektronisk udstyr inkl.
tilhørende programmel til internt brug i virksomheden


Foto- og filmudstyr

 

It- og AV-udstyr, inkl. pc’er, projektorer, fladskærme, programmel og andet teknisk udstyr, der indgår i et computersystem


Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr


Tv-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr, som f.eks. forstærkere, receivere og højttalere

 

237.500 633.400 *) *) *) *)

Alle beløb er i kroner.

*) Individuel sum, som fastsættes af det enkelte forsikringsselskab i overensstemmelse med selskabets acceptpolitik. Sumgrænserne er indekserede med virkning fra 1. januar 2024 på baggrund af Danmarks Statistiks lønindeks for august 2014. De vejledende sumgrænser kan individuelt reguleres af det enkelte forsikringsselskab.

21

Anvendelse af varegruppeskemaet

Varegruppeskemaet anvendes således:

 

Har forsikringstageren i sin virksomhed varer, der hører under de fælles retningslinjer, vil virksomheden efter nærmere aftale med forsikringsselskabet skulle sikres.

 

Forsikringstageren oplyser over for forsikringsselskabet, hvilke type af varer/løsøre og hvor stor værdikoncentrationen er af dette.

 

Gennemgangen af en varebeholdning starter i varegruppe 1 (højeste sikring), og fortsætter nedad i skemaet.

 

Hvis der eksempelvis i en forretning findes beklædning (salgsøjemed – varegruppe 4) og en pc'er (varegruppe for særligt løsøre inkl. eget udstyr), tager man altid udgangspunkt i den højeste sikring, i dette tilfælde varegruppe 4.

 

Ud fra disse oplysninger om varegrupper og de tilhørende sumgrænser, kan forsikringsselskabet fastlægge sikringskravet.

 

Sikringskravene er specificeret ved mindst ét af seks sikringsniveauer, som hver kan specificere sikringsopgaven fra tre forskellige positioner: fra virksomhedens ydre skal (S), som en celle (C) i virksomheden eller som et enkeltstående objekt (O).

 

Herefter skal én eller flere Forsikring & Pension-registrerede virksomheder, etablere den ønskede sikring og overvågning i overensstemmelse med principperne i Sikringskataloget og AIA-kataloget. Det skal dokumenteres med en installationserklæring, som udleveres til forsikringstageren.

22

Særlige forhold

Et forsikringsselskab kan, efter en konkret vurdering, kræve yderligere sikring end de i retningslinjerne beskrevne, hvis forholdene betinger dette.

 

For virksomheder, der har varer til reparation, sker indplaceringen i varegruppeskemaet på grundlag af varernes dagsværdi. Ved dagsværdi forstås den aktuelle genanskaffelsespris på varerne, men med fradrag for alder, brug og nedsat anvendelighed m.v.

 

Der tages således hensyn til, at de varer, som reparations- og udlejnings-virksomheder skal forsikre, ofte er brugte. Denne vejledning omkring indplacering af brugte varer i varegruppeskemaet og dermed omfanget af sikringskravene, er i overensstemmelse med de regler, som forsikringsselskaberne bruger omkring fastsættelse af forsikringssummer og opgørelse af skader på selv samme varer.

 

Ved fastsættelse af forsikringssummen for varerne, skal forsikringstageren estimere en sum for de varer, han/hun har til reparation. Forsikringstager skal være opmærksom på, at såfremt der er varer til reparation ud over forsikringssummen, skal der eventuelt etableres ekstra sikring.

 

I forbindelse med sikring af virksomheder, der har betydelige beholdninger af it-udstyr m.v. – jf. varegruppe for særligt løsøre inkl. eget udstyr i alle erhvervsvirksomheder, institutioner og foreninger – vil der også være sikringskrav.

 

Butikker m.v., der er beliggende i butikscentre, er som udgangspunkt omfattet af forsikringsselskabernes almindelige sikringsniveauer. Hvorvidt der kan ske en lempelse af den mekaniske indbrudssikring og den elektroniske overvågning i den enkelte butik i et butikscenter, beror på en særskilt vurdering fra butik til butik.

 

30

Definition af varer omfattet af varegruppeskemaet

Varegruppe 1-5 omhandler varer beregnet for videresalg, udlejning, reparation og demonstration samt oplagring.

 

Den sjette varegruppe omhandler særligt løsøre inkl. eget udstyr i form af elektronisk udstyr, der anvendes internt i øvrige erhvervsvirksomheder, institutioner og foreninger.

31

Varegruppe 1

1.01 – Bijouteri

Bijouteri, som er guld- eller sølvbelagt, med en stykværdi over 1.000 kr. Kerne bestående af ædelt eller ikke ædelt metal. Ved bijouteri forstås et smykke, f.eks. med uægte indfattede sten. Bijouteri med stykværdi op til 1.000 kr. hører til varegruppe 3.

 

1.02 – Guld, sølv, platin, palladium og anden legering med ædelt metal

 

Guld: Ædelmetal, der indeholder 333 0/00 rent guld eller mere.

 

Sølv: Ædelmetal, der indeholder 830 0/00 rent sølv eller mere.

 

Platin: Platin er et gråhvidt, blødt og formbart metal.

 

Palladium: Palladium er et sølvhvidt, blødt metal. Palladium kan ved smedning, valsning eller trækning fremstilles i form af stænger, plader, bånd, rør, tråd og andre halvfabrikata.

 

Andre legeringer: Andre legeringer med ædelt metal, der indeholder 333 o/oo rent guld eller mere.
Herved forstås legeringer/barrer, hvori der indgår ovennævnte ædle metaller som guld, sølv, platin og andre platinmetaller samt iridium, osmium, palladium, rhodium og ruthenium.

 

Diamanter (rå og slebne diamanter): Diamanter er den hårdeste ædelsten, og dens værdi bedømmes ud fra fire faktorer (de 4 C’er): Carat (vægt), Colour (farve), Clarity (klarhed) og Cut (slibning).

 

Ædelsten: Ædelsten består helt igennem af stof, der er opstået ved naturprocesser.

 

Ægte perler: Ægte perler eller naturperler består helt igennem af calciumkarbonat og organisk bindestof og er opstået naturligt i muslinger eller snegle, som en intern udsondring.

 

Kulturperler (indfattede og uindfattede): Kulturperler (dyrkede perler med eller uden kerne) er produkter fremkommet ved, at en muslings perledannende virksomhed er sat i gang på kunstig vis, f.eks. ved kunstigt anbragt sandkorn.

 

1.03 – Rav med stykpris over 1.000 kr.

Forstenet harpiks, både som slebet og poleret når det anvendes som smykke og som råmateriale i ubearbejdet tilstand. Rav med stykværdi op til 1.000 kr. hører til i varegruppe 3.

 

1.04 – Smykke- og juvelerarbejder
Smykke- og juvelarbejder, hvor ovenstående materialer (1.02) indgår.

 

1.05 – Sports-, lomme- og armbåndsure
Ure med stykværdi over 3.000 kr.
Ure med en stykværdi mellem 1.000 kr. og 3.000 kr. hører til varegruppe 3. Ure med en stykværdi op til 1.000 kr. og øvrige ure hører til varegruppe 5.

32

Varegruppe 2

2.01 – Tobaksvarer
Herved forstås alle former for tobaksvarer samt skrå og snus.
Nikotinholdige produkter, tyggetobak og E-cigaretter inkl. tilbehør.

33

Varegruppe 3

3.01 - Bijouteri
Bijouteri, som er guld- eller sølvbelagt, med en stykværdi op til 1.000 kr.
Kerne bestående af ædelt eller ikke ædelt metal. Ved bijouteri forstås et smykke, f.eks. med uægte indfattede sten.
Bijouteri med stykværdi over 1.000 kr. hører til varegruppe 1.


3.02 – It-udstyr
Herunder pc’er, projektorer, fladskærme, programmel og andet teknisk udstyr, der indgår i et computersystem, samt elektroniske spillemaskiner, tablets og droner.
Software, dvd’er og lign. hører til varegruppe 4.


3.03 – Rav med stykpris op til 1.000 kr.
Forstenet harpiks, både som slebet og poleret når det anvendes som smykke og som råmateriale i ubearbejdet tilstand. Rav med stykværdi over 1.000 kr. hører til i varegruppe 1.


3.04 – El-, luft- og motordrevet værktøj
El-, luft- og motordrevet værktøj, der kan betjenes håndholdt.


3.05 – Sports-, lomme- og armbåndsure
Ure med en stykværdi mellem 1.000 og 3.000 kr.
Ure med en stykværdi over 3.000 kr. hører til varegruppe 1. Ure med en stykværdi op til 1.000 kr. og øvrige ure hører til varegruppe 5.


3.06 – Foto- og filmudstyr inkl. AV-udstyr
Herved forstås fotografiapparater, film- og videoudstyr, mørkekammerudstyr, forstørrelsesapparater og lignende tilbehør, herunder linser, objektiver og lamper.


3.07 – Læder- og skindbeklædning
Herved forstås færdigsyet læder- og skindtøj, hvoraf mere end 40 pct. er af læder.


3.08 – Mobiltelefoner og tilbehør
Mobiltelefoner inkl. hovedtelefoner og elektronisk tilbehør til disse.


3.09 – Parfumerivarer
Herved forstås alle former for dufte, cremer og makeup.


3.10 – Pelse og pelsværk
Herved forstås alle former for beklædningsgenstande bestående af pels, ekskl. fodtøj.


3.11 – Satellit- og navigationsudstyr
Elektronisk navigationsudstyr til landbrug, maritimt brug, til person- og erhvervsbiler samt camping og fritidsbrug.


3.12 – Cykler, reservedele og udstyr med stykværdi over 6.000 kr.


3.13 – Tasker og punge
Tasker og punge med stykværdi over 1.500 kr.


3.14 – Tv-, radio- og videoudstyr samt udstyr
Herved forstås alt tilhørende elektronisk udstyr, f.eks. forstærkere, receivere, højttalere (trådløse og kabelførte), dvd- og cd-afspillere.


3.15 – Vin og spiritus
Vin og spiritus med en stykværdi over 1.000 kr.


3.16 – Våben, ammunition og sprængstoffer
Herved forstås alle former for skydevåben, der er omfattet af den gældende våbenlov (Lov om våben og eksplosivstoffer) og ammunition til disse våben samt eksplosive stoffer.
Der henvises til Lovbekendtgørelse nr. 1005 af 22. oktober 2012 og bekendtgørelse nr. 920/2018 med eventuelle senere ændringer.


3.17 – Droner
Herved forstås droner, hvortil der kræves dronetegn, dronebevis eller kompetencecertifikat.

34

Varegruppe 4

4.01 – Beklædning
Herunder også sportsbeklædning og tøj til motorcykelkørsel. Læder og skindbeklædning hører til varegruppe 3.


4.02 – Briller
Briller, solbriller, tilbehør og optikerudstyr med stykværdi over 500 kr.


4.03 – Cd’er, dvd’er, elektroniske spil og software


4.04 – Frimærker (filatelistiske) og mønter (numismatiske)
Frimærker (filatelistiske): Herved forstås frimærker, uanset om de foreligger som samlinger, ark og/eller som enkeltstykker. Frimærker, der kan bruges som nutidig porto, sikres som pengerepræsentativer.
Mønter (numismatiske): Herved forstås mønter, uanset om de foreligger som samlinger eller enkeltstykker. Mønter, der kan anvendes som almindeligt betalingsmiddel, sikres som rede penge.


4.05 – Musikinstrumenter og tilhørende elektroniske udstyr
Højttalere hører til varegruppe 3.


4.06 – Spiritus med en stykværdi op til 1.000 kr.
Herved forstås spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer med en alkoholprocent på mindst 22.


4.07 – Sportsudstyr
Herved forstås redskaber og rekvisitter til sport og motion.


4.08 – Vin med en stykværdi mellem 300 kr. - 1.000 kr.

 

4.09 - Møbler og lamper med en stykværdi over 5.000 kr.

Se varegruppe 5, hvis stykværdien er under 5.000 kr.

35

Varegruppe 5

5.01 – Automobiler
Ikke indregistrerede automobiler og reservedele samt udstyr, ekskl. radio- og navigationsudstyr.
Autoradioer og -tv samt navigationsudstyr hører til varegruppe 3.


5.02 - Ikke indregistrerede motorcykler, scootere, knallerter og udstyr samt reservedele
Kommunikations- og navigationsudstyr samt beklædning hører til varegruppe 3.


5.03 – Barnevogne og klapvogne


5.04 – Brillestel og solbriller
Briller, solbriller, tilbehør og optikerudstyr med stykværdi op til 500 kr.


5.05 – Sports-, lomme og armbåndsure
Ure med en stykværdi op til 1.000 kr. Herved forstås sports-, lomme-, væg-, vække- og stueure samt skibskronometre. Ure med en stykværdi mellem 1.000 kr. og 3.000 kr. hører til varegruppe 3. Ure med en stykværdi over 3.000 kr. hører til varegruppe 1.


5.06 – Antikviteter
Ved antikviteter forstås genstande, der som hovedregel er mere end 100 år. Gælder også antikke ure.


5.07 – Hårde hvidevarer
Herved forstås el- og gaskomfurer, fryse- og køleskabe, vaskemaskiner, tørretumblere, opvaskemaskiner, mikroovne og emhætter.


5.08 – Kunst
Malerier, skulpturer og ting af kunstnerisk værdi over 3.000 kr.


5.09 – Fodtøj
Omfatter også sportsfodtøj.


5.10 – Møbler og lamper
Møbler og lamper med en stykværdi op til 5.000 kr.
Se varegruppe 4, hvis stykværdien er over 5.000 kr.


5.11 – Skibs- og bådudstyr
Radio-, tv- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3.


5.12 – Cykler, udstyr og reservedele
Cykler, inkl. udstyr og reservedele, med stykværdi mellem 500 kr. og 6.000 kr.


5.13 – Tæpper
Tæpper med en kvadratmeterpris på over 500 kr.

36

Særligt løsøre inkl. eget udstyr

6.01 – Droner
Herved forstås droner, hvortil der kræves dronetegn, dronebevis eller kompetencecertifikat.


6.02 – Eget udstyr
Eget elektronisk udstyr, inklusive programmel, til internt brug i virksomheden.


6.03 - Foto- og filmudstyr
Herved forstås fotografiapparater, film- og videoudstyr, mørkekammerudstyr, forstørrelsesapparater og lignende tilbehør, herunder linser og objektiver.


6.04 – It- og AV-udstyr
Herunder pc’er, projektorer, programmel og andet teknisk udstyr, der indgår i et computersystem, samt elektroniske spillemaskiner.


6.05 - Musikinstrumenter
Herved forstås musikinstrumenter og udstyr samt elektroniske instrumenter og tilhørende elektronisk udstyr.


6.06 - Tv-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr
Herved forstås alt tilhørende elektronisk udstyr, f.eks. forstærkere, receivere, mp3-, dvd- og cd-udstyr.

40

Rede penge og pengerepræsentativer

Rede penge er ikke anført i varegruppeskemaet, og beløb ud over standarddækningen bør opbevares efter anvisningerne i Sikringskatalogets kapitel 10, værdiopbevaringsenheder og objektsikring.


Af skemaet for vejledende beløbsgrænser i Sikringskatalog kapitel 10 fremgår, at den sikringsmæssige værdi af Automatiske Indbruds Alarmanlæg (AIA-anlæg) har betydning i vurderingen af vejledende maksimumdækninger.


Beløbene i skemaet i Sikringskataloget kapitel 10 vedrører ikke tyvetækkelige varer opbevaret i værdiopbevaringsenhed. Disse sumgrænser fremgår af varegruppeskemaet, hvor værdiopbevaringsenheden indgår som element i en objektsikringsløsning.


Pengerepræsentativer er ikke anført i varegruppeskemaet og bør opbevares efter anvisningerne for rede penge.
Ved fastlæggelse af sikringskrav anbefales det, at pengerepræsentativer betragtes som rede penge.

 

Som pengerepræsentativer anses blandt andet:

 

 • ubenyttede frimærker
 • stempelmærker
 • spare- og rabatmærker
 • kvitterede checks (u-crossede)
 • umøntet ædelt metal
 • tips- og lottokvitteringer, der indeholder gevinster
 • quick- og skrabelodder med mulighed for gevinst
 • udstedte gavekort og tilgodebeviser
 • telekort og taletidskort

 

50

Forsikring & Pensions sikringsniveauer

Forsikringsselskabernes minimumskrav til indbrudssikring i forbindelse med opbevaring af varer og it-udstyr, er formuleret i 6 sikringsniveauer, benævnt sikringsniveau 10, 20, 30, 40, 50 og 60. Med tillæg af S (skalsikring), C (cellesikring) eller O (objektsikring) eks. 40-S.

 

Fra og med sikringsniveau 20 er niveauerne tredelte med mulighed for at vælge mellem de tre tilgange: enten skalsikring, cellesikring eller objektsikring som grundlæggende udgangspunkt for tyverisikringens udførelse.

 

De tre tilgange, også kaldet sikringsmodeller, inden for de enkelte sikringsniveauer giver mere fleksibel tilpasning af sikringen af virksomhedens varer.

 

I praksis vil forsikringsselskabet og kunden aftale modelvalg/tilgang efter risikovurdering og under hensyntagen til bygningens indretning og adgangsforhold, samt sikringens formål.

 

51

AIA-anlæg med maksimale reaktionstider

I sikringsniveauerne har Forsikring & Pension indarbejdet maksimale reaktionstider på alarmer fra et forsikringskrævet AIA-anlæg. Forsikringsselskaberne stiller krav om, at der er installeret et AIA-anlæg på de fem højeste sikringsniveauer (20-60).

 

De maksimale reaktionstider, som er den samlede tid fra signalmodtagelse på kontrolcentralen til dokumenteret ankomst, differentieres således:


maks. 35 minutter på niveau 20 og 30
maks. 30 minutter på niveau 40
maks. 25 minutter på niveau 50
maks. 20 minutter på niveau 60

 

Herudover er der indført krav til vagtvirksomheder om certificering og overholdelse af krav til gennemsnitlige reaktionstider. Dette betyder f.eks. for sikringsniveau 60, hvor den maksimale udrykningstid er 20 minutter, at den gennemsnitlige udrykningstid ikke må overstige 15 minutter.

 

Se i øvrigt Sikringskatalog kapitel 13 om vagtvirksomhed samt kravspecifikationen for certificering af vagtvirksomheder på Sikringsguiden.dk.

                                   

60

Sikringsniveauerne 10 - 60

Sikringskravene har grundlæggende tre elementer: mekanisk indbrudssikring, elektronisk overvågning og krav om reaktion. I det følgende defineres kravene til disse elementer for hvert sikringsniveau og sikringsmodel.

 

Den mekaniske sikring har til formål at virke hæmmende og forsinkende ved indbrud, mens den elektroniske overvågning skal melde om og dokumentere indbrud. Reaktionskravet skal bidrage til begrænsning af indbrudsskaden og genetablering af sikringsniveauet.


Forsikringsselskabet og forsikringskunden kan - under hensyntagen til bygningens indretning, adgangsforhold og sikringens formål - aftale efter hvilken af disse tre modeller den mekaniske indbrudssikring og den elektroniske overvågning skal udføres:


Skal: Såfremt de varer eller genstande, som er omfattet af varegruppeskemaet, ønskes opbevaret i valgfrie rum på forsikringsstedet, skal alle bygningsmæssige grænsefalder sikres – såkaldt skalsikring.

 

Celle: Såfremt de varer eller genstande, som er omfattet af varegruppeskemaet, ønskes opbevaret i et eller flere særskilte rum (celler), skal forsikringsstedet sikres som en kombination mellem sikring af grænsefladerne og den eller de etablerede celler – såkaldt cellesikring.

 

Objekt: Såfremt de varer eller genstande, som er omfattet af varegruppeskemaet, ønskes opbevaret som særskilte objekter, skal forsikringsstedet minimum sikres som en kombination mellem sikring af grænsefladerne og de enkelte objekter – såkaldt objektsikring.

 

Sikringskravet kan godt indeholde flere sikringsmodeller i forskellige dele af bygningen.

 

Eksempelvis skal en bygning overordnet set opfylde sikringsniveau 20-S, lageret skal opfylde sikringsniveau 40-C, og pengeskabet på kontoret skal opfylde sikringsniveau 50-O.

 

F&P har til hjælp for projektering af den mekaniske sikring og elektroniske overvågning udarbejdet et projekteringsskema. Skemaet kan findes på Sikringsguiden.dk under tyveri.

 

Forsikringskunden skal dokumentere sin opfyldelse af sikringskravet ved installationserklæringer fra Forsikring & Pension-registrerede virksomheder; en mekanisk installatør, en AIA-installatør og eventuelt et vagtselskab.

 

Denne systematik sikrer, at leverandøren anvender Forsikring & Pension-registrerede produkter, installerer/monterer dem på korrekt vis, samt at installationens omfang svarer til sikringskravet.

 

60.10
Aflåsning af containere

 

Containere skal aflåses med en F&P-registreret containerlås prøvet efter SSF 1051 med minimum klassifikationen ”klass 5”. Der kan være enkelte undtagelser blandt andet ved gamle aftaler eller ved opbevaring af objekter af lav værdi.

 

På de følgende sider beskrives sikringsniveauerne.

 

                             

 

61

Sikringsniveau 10

61.10     Sikringsniveau 10-S

 

Skalsikring – minimumskrav
Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

Mekanisk skalsikring
1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.


2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 eller tilsvarende jf. Sikringsguiden.dk.

Der kræves ikke elektronisk overvågning på sikringsniveau 10.
Installationserklæring
 • Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
 • Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på Sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

62

Sikringsniveau 20

62.10     Sikringsniveau 20-S

 

Skalsikring – minimumskrav
Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

Mekanisk skalsikring
1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.


2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED I eller tilsvarende jf.   Sikringsguiden.dk.


3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED I eller tilsvarende jf.  Sikringsguiden.dk, fastholdes med en Ø 10 mm skudrigel eller fastholdes med en låsebom.


4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk skalovervågning
1. Overvågningen skal omfatte de rum, hvori de tyvetækkelige varer og særligt løsøre opbevares. Overvågningen skal omfatte alle større åbninger i rummets grænseflader.


2. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.


3. Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.


4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.


Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.


2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
 • Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
 • Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
 • Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
 • Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på Sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

 

 

62.20             Sikringsniveau 20-C

 

Cellesikring – minimumskrav
Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

Mekanisk cellesikring
1. Større åbninger1 i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.


2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED I eller tilsvarende jf.  Sikringsguiden.dk.


3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED I eller tilsvarende jf.  Sikringsguiden.dk, fastholdes med en Ø 10 mm skudrigel eller fastholdes med en låsebom.


4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

 

Mekanisk skalsikring
1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.

 

2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 eller tilsvarende jf. Sikringsguiden.dk.

Elektronisk celleovervågning
1. Overvågningen skal omfatte cellen, hvori de tyvetækkelige varer og særligt løsøre opbevares.


2. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.


3. Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.


4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

 

Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
 • Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
 • Vagtfirmaer der - som sikredes stedfortræder - udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
 • Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
 • Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på Sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

 

 

62.30             Sikringsniveau 20-O

 

Objektsikring – minimumskrav
Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

Mekanisk objektsikring
1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1143, grade 0 eller tilsvarende jf. Sikringsguiden.dk.


Mekanisk skalsikring
1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.


2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 eller tilsvarende jf. Sikringsguiden.dk.

Elektronisk objektovervågning
1. Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed.


2. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.


3. Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.


4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

 

Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.


2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
 • Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
 • Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
 • Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
 • Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på Sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

 

63

Sikringsniveau 30

63.10     Sikringsniveau 30-S

 

Skalsikring – minimumskrav
Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

Mekanisk skalsikring
1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.


2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED II eller tilsvarende jf. Sikringsguiden.dk.


3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:

a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være Forsikring & Pension-registreret eller
b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås eller
c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med en Forsikring & Pension-registreret hængelås.

4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk skalovervågning
1. Overvågning mod oplukning2 af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.


2. Overvågning mod gennembrydning2 af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.


3. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.


4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.


5. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.


6. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.


7. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

 

Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.


2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
 • Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
 • Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
 • Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.

 

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

 

2) Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme – samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

 

 

63.20             Sikringsniveau 30-C

 

Cellesikring – minimumskrav
Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

Mekanisk cellesikring
1. Større åbninger1 i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.


2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED II eller tilsvarende jf. Sikringsguiden.dk.


3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være Forsikring & Pension-registreret eller
b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en Forsikring & Pension-registreret hængelås eller
c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås.


4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.


Mekanisk skalsikring
1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.


2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 eller tilsvarende jf. Sikringsguiden.dk.

Elektronisk celleovervågning
1. Overvågning mod oplukning2 af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.


2. Overvågning mod gennembrydning2 af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen (overvågning mod oplukning og gennembrydning af døre, vinduer, porte og lemme, der vender mod interne rum, kan erstattes af overvågning af disse).


3. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.


4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.


5. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.


6. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.


7. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.


Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.


2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
 • Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
 • Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
 • Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
 • Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på Sikringsguiden.dk.

 

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

 

2) Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme – samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

 

 

63.30             Sikringsniveau 30-O

 

Objektsikring – minimumskrav
Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

Mekanisk objektsikring
1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1143, grade 0 eller tilsvarende jf.  Sikringsguiden.dk.


Mekanisk skalsikring
1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.


2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 eller tilsvarende jf. Sikringsguiden.dk.

Elektronisk objektovervågning
1. Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed. Der skal anvendes mindst to detektorer med forskellige dækningsområder.


2. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.


3. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.


4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.


Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.


2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
 • Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
 • Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
 • Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
 • Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på Sikringsguiden.dk.

 

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

64

Sikringsniveau 40

64.10             Sikringsniveau 40-S

 

Skalsikring – minimumskrav
Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

Mekanisk skalsikring
1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1627, RC3 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klass 1 eller tilsvarende jf. Sikringsguiden.dk – eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.


2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED III  eller tilsvarende jf. Sikringsguiden.dk.


3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være Forsikring & Pension-registreret eller


b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås eller


c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med en Forsikring & Pension-registreret hængelås.


4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk skalovervågning
1. Overvågning mod oplukning2 af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.

2. Overvågning mod gennembrydning2 af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.


3. Overvågning mod gennembrydning2 af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne.


4. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.


5. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.


6. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.


7. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.


8. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.


Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.


2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 30 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
 • Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA- Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
 • Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
 • Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
 • Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på Sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

 

2) Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

 

 

64.20             Sikringsniveau 40-C

Cellesikring – minimumskrav
Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

Mekanisk cellesikring
1. Større åbninger1 i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1627, RC3 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klass 1 eller tilsvarende jf. Sikringsguiden.dk – eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.


2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED III eller tilsvarende jf. Sikringsguiden.dk.


3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være Forsikring & Pension-registreret eller


b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en Forsikring & Pension-registreret hængelås eller


c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås.


4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.


Mekanisk skalsikring
1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.


2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 eller tilsvarende jf. Sikringsguiden.dk.

Elektronisk celleovervågning
1. Overvågning mod oplukning2 af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.


2. Overvågning mod gennembrydning2 af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen (overvågning mod oplukning og gennembrydning af døre, vinduer, porte og lemme, der vender mod interne rum, kan erstattes af overvågning af disse).


3. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.


4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.


5. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.


6. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.


7. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.


Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.


2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 30 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
 • Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA- Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
 • Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
 • Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
 • Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på Sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

 

2) Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne mod det fri kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

 

 

 

64.30             Sikringsniveau 40-O

Objektsikring – minimumskrav
Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

Mekanisk objektsikring
1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1143, grade 0 eller tilsvarende jf. Sikringsguiden.dk.

 

Mekanisk skalsikring
1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.


2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 eller tilsvarende jf. Sikringsguiden.dk.

Elektronisk objektovervågning
1. Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed. Der skal anvendes mindst to detektorer med forskellige dækningsområder.


2. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.


3. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.


4. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.


5. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.


Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.


2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 30 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
 • Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA- Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
 • Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
 • Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
 • Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på Sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

 

65

Sikringsniveau 50

65.10     Sikringsniveau 50-S

Skalsikring – minimumskrav
Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

Mekanisk skalsikring
1) Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1627, RC3 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klass 3 eller tilsvarende jf. Sikringsguiden.dk – eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.


2) Svage bygningsdele i grænsefladerne til det forsikrede skal forstærkes med  en FORSTÆRKNINGSENHED III eller tilsvarende jf. Sikringsguiden.dk/ Sikringskataloget, kap. 6.


3) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV eller tilsvarende jf. Sikringsguiden.dk. Aflåsning af den Forsikring & Pension-registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af:
a) dobbelt låsecylinder eller
b) tilholderlås.


4) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:


a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV eller tilsvarende jf. Sikringsguiden.dk eller


b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 eller tilsvarende jf.  Sikringsguiden.dk eller


c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 eller tilsvarende jf. Sikringsguiden.dk.


5) Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk skalovervågning
1) Overvågning mod oplukning2 af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.


2) Overvågning mod gennembrydning2 af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.


3) Overvågning mod gennembrydning2 af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne.


4) Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.


5) Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.


6) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.


7) Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.


8) Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.


9) Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.


10) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.


Reaktion ved alarm – minimumskrav
1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.


2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
 • Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA- Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
 • Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
 • Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
 • Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på Sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

 

2) Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne mod det fri kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

 

 

65.20             Sikringsniveau 50-C

Cellesikring – minimumskrav
Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

Mekanisk cellesikring
1. Større åbninger1 i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1627, RC3 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klass 3 eller tilsvarende jf.  Sikringsguiden.dk – eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.


2. Svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen skal forstærkes med en FORSTÆRKNINGSENHED III eller tilsvarende jf. Sikringsguiden.dk/ Sikringskataloget, kap. 6


3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV eller tilsvarende jf. Sikringsguiden.dk. Aflåsning af den Forsikring & Pension-registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af:
a) dobbelt låsecylinder eller
b) tilholderlås.


4. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV eller tilsvarende jf. Sikringsguiden.dk eller


b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 eller tilsvarende jf.  Sikringsguiden.dk eller


c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 eller tilsvarende jf. Sikringsguiden.dk.


5. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.


Mekanisk skalsikring
1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.


2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 eller tilsvarende jf. Sikringsguiden.dk.

Elektronisk celleovervågning
1. Overvågning mod oplukning2 af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.


2. Overvågning mod gennembrydning2 af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænse-fladerne til cellen.


3. Overvågning mod gennembrydning2 af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen.


4. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.


5. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.


6. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.


7. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.


8. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til en godkendt kontrolcentral.


9. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.


10. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.


Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.


2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
 • Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA- Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
 • Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
 • Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
 • Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på Sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m² og begge sider er mere end 12 cm.

 

2) Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne mod det fri kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

 

 

65.30             Sikringsniveau 50-O

Objektsikring – minimumskrav
Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

Mekanisk objektsikring
1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1143, grade 0 eller tilsvarende jf. Sikringsguiden.dk.


Mekanisk skalsikring
1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.


2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 eller tilsvarende jf. Sikringsguiden.dk.

Elektronisk objektovervågning
1. Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed.


2. Der skal monteres en bokskontakt på sikringsenheden.


3. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.


4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.


5. Centraludstyret placeres i det overvågede område.


6. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.


7. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.


8. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.


Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.


2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
 • Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
 • Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
 • Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
 • Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på Sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

 

66

Sikringsniveau 60

66.10     Sikringsniveau 60-S

Skalsikring – minimumskrav
Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

Mekanisk skalsikring
1. Større åbninger1 i grænsefladerne til det forsikrede område skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1627, RC4 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klass 32 eller tilsvarende jf. Sikringsguiden.dk – eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.


2. Svage bygningsdele i grænsefladerne til det forsikrede område skal forstærkes med en FORSTÆRKNINGSENHED IV eller tilsvarende jf.  Sikringsguiden.dk/Sikringskataloget, kap. 6.


3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV eller tilsvarende jf. Sikringsguiden.dk. Aflåsning af den Forsikring & Pension-registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af en dobbelt sikkerhedslåsecylinder.


4. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV eller tilsvarende jf. Sikringsguiden.dk – eller


b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 eller tilsvarende jf.  Sikringsguiden.dk eller


c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 eller tilsvarende jf. Sikringsguiden.dk.


5. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk skalovervågning
1. Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.


2. Overvågning mod gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænse-fladerne.


3. Overvågning mod gennembrydning af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne.


4. Overvågning i samtlige rum i det forsikrede område.


5. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.


6. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.


7. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.


8. Centraludstyret placeres i det overvågede område.


9. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.


10. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.


11. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.


Særlige forhold
Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to nøglebokse med separate kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun giver adgang til AIA-centralen eller betjeningspanelet og en indvendig placeret nøgleboks, der giver adgang til den del af bygningen, hvor de sikrede varer og særligt løsøre opbevares. Andre installationsformer skal aftales med forsikringsselskabet.


Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.


2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 20 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
 • Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
 • Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
 • Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
 • Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på Sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

 

2) Porte prøvet efter SSF 1074, skal monteres med supplerende sikring, da der ikke findes et tilstrækkeligt sikringsniveau jf. standarden.

 

66.20             Sikringsniveau 60-C

Cellesikring – minimumskrav
Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

Mekanisk cellesikring
1. Større åbninger1 i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1627, RC4 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klass 32 eller tilsvarende jf. Sikringsguiden.dk – eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.


2. Svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen skal forstærkes med en FORSTÆRKNINGSENHED IV eller tilsvarende jf. Sikringsguiden.dk/ Sikringskataloget, kap. 6.


3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV eller tilsvarende jf. Sikringsguiden.dk. Aflåsning af den Forsikring & Pension-registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af en dobbelt sikkerhedslåsecylinder.


4. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med enten:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret låseenhed IV eller tilsvarende jf. Sikringsguiden.dk eller


b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 eller tilsvarende jf.  Sikringsguiden.dk eller


c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 eller tilsvarende jf. Sikringsguiden.dk.


5. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.


Mekanisk skalsikring
1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.


2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 eller tilsvarende jf. Sikringsguiden.dk.

Elektronisk celleovervågning
1. Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.


2. Overvågning mod gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænse-fladerne til celle.


3. Overvågning mod gennembrydning af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen.


4. Rumovervågning ved anvendelse af minimum to detektorer i celle – herunder overvågning af de tyvetækkelige varer eller genstande.


5. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.


6. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.


7. Centraludstyret placeres i det overvågede område.


8. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.


9. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.


10. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.


Særlige forhold
Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to nøglebokse med separate kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun giver adgang til AIA-centralen eller betjeningspanelet og en indvendig placeret nøgleboks, der giver adgang til den del af bygningen, hvor de sikrede varer og særligt løsøre opbevares. Andre installationsformer skal aftales med forsikringsselskabet.


Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.


2. Den samlede reaktionstid fra alarm-afgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 20 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
 • Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
 • Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
 • Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
 • Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på Sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

 

2) Porte prøvet efter SSF 1074, skal monteres med supplerende sikring, da der ikke findes et tilstrækkeligt sikringsniveau jf. standarden.

 

 

66.30             Sikringsniveau 60-O

Objektsikring – minimumskrav
Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

Mekanisk objektsikring
1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1143, grade I eller tilsvarende jf.  Sikringsguiden.dk.


Mekanisk skalsikring
1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.


2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere - eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 eller tilsvarende jf. Sikringsguiden.dk.

Elektronisk objektovervågning
1. Overvågningen skal omfatte rumovervågning af området omkring den installerede sikringsenhed.


2. Der skal monteres en bokskontakt på sikringsenheden.


3. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.


4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.


5. Centraludstyret placeres i det overvågede område.


6. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.


7. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.


8. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.


Særlige forhold
Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to nøglebokse med separate kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun giver adgang til AIA-centralen eller betjeningspanelet og en indvendig placeret nøgleboks, der giver adgang til den del af bygningen, hvor de sikrede varer og særligt løsøre opbevares. Andre installationsformer skal aftales med forsikringsselskabet.


Reaktion ved alarm - minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.


2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 20 min. – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
 • Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
 • Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
 • Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
 • Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på Sikringsguiden.dk.

 

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.