Tema
Debat

Nøglebokse

Sikringskataloget - kapitel 12

00

Revisionsoversigt

Oversigt over seneste ændringer
Dato Afsnit Ændring
Juli 2018 Afsnit 51, 52 og 53

Generel præcisering af krav til standarder. Tilføjelse af skematisk oversigt.

Maj 2024 Afsnit 51 og 64

Normer og standarder er opdateret. Der er tilføjet præcisering vedrørende udskiftning af cylinder i driftsfasen.


Tilføjet mulighed for elektronisk aflåsning af nøglebokse og nøglerør der anvendes uden for sikringsniveauerne 10 – 60

10

Indledning

Nøglebokse er en dansk løsning og er udviklet for, at vagt samt brand- og redning hurtigt kan få adgang til en bygning, idet nøglen er opbevaret på adressen. De nævnte anvender egen nøgle til at åbne en nøgleboks, der er fastgjort på stedet for at få tilgang til bygningens nøgle/medie.


Nøglebokse benyttes ofte i tilknytning til et AIA-anlæg for, at vagten ved alarmudkald kan få adgang det overvågede område.


Nøgler, som placeres i nøglebokse, bør kun give adgang til færrest muligt antal låse.


Hvis der er behov for at give adgang til et større antal låse, kan der anvendes yderligere en nøgleboks, der placeres i det sikrede og overvågede område. Nøglen i den udvendige nøgleboks må ikke kunne åbne den indvendige nøgleboks.


Dette kapitel omhandler primært nøglebokse, som indgår i en sikringsteknisk løsning.


Nøglebokse anvendes i stort omfang af de kommunale redningsberedskaber for at få adgang til bygninger, oftest i forbindelse med et ABA-anlæg. Nøglebokse kan også anvendes af hjemmeplejen og andre servicefunktioner, som skal have adgang til virksomheder eller folks private hjem.


Nøgler til biler bør ikke opbevares i nøglebokse. Bilnøgler skal opbevares i værdiopbevaringsenheder.


For et samlet overblik over anvendelsesområder og tilhørende krav – se skema under punkt 51.

 

11

Historik

Kapitlet om nøglebokse blev ændret i 2018 Der blev tilføjet en oversigt over anvendelse af nøglerør og nøglebokse. Der blev sat særlig fokus på, at nøglehåndtering ikke må ske i et nøglerør og nøgleboks.


Kapitel 12 blev i 2018 tilføjet en skematisk oversigt for:

  • Anvendelse af nøglerør og nøglebokse, anbefalinger og krav. Se punkt 51
  • Nøglehåndtering – kan ikke ske i nøglerør/nøgleboks. Se punkt 52
  • Krav ved registrering af nøglebokse/nøglerør hos Forsikring & Pension. Se punkt 53

I denne version er gældende normer og standarder opdateret. Der er tilføjet præcisering vedrørende udskiftning af cylinder i driftsfasen under punkt 64 om montage.


Yderligere er der tilføjet mulighed for elektronisk aflåsning af nøglebokse og nøglerør der anvendes uden for sikringsniveauerne 10 – 60. Se specifikt punkt 51

20

Definitioner

En nøgleboks er en lukket aflåselig mekanisk opbevaringsenhed, der kan fastgøres i/på den udvendige side af en ejendom, med henblik på at rumme en nøgle eller et adgangsgivende medie til en specificeret bygning.


Nøgleboksen er konstrueret til placering uden for det tyverisikrede område, og skal derfor som minimum kunne modstå angreb svarende til bygningens sikringsniveau. Nøglebokse skal altid fastgøres forsvarligt til en stabil bygningsdel.


Hvis nøgleboksen er tilsluttet et AIA-anlæg, får den betegnelse AIA-nøgleboks.


En AIA-nøgleboks er en mekanisk nøgleboks, som med kontakt(er) er overvåget og således overfører signal til alarmsystemet ved åbning og ved udtrækning. AIA-kontaktsæt skal bestå af en egnet godkendt magnetkontakt eller åbningskontakt.

30

Standarder

SSF 024 udgave 2: Norm för nyckelförvaringsenhet. Inbrottsskydd - Klassindelning, krav, provning och installation.


Indtil den 31. december 2013 blev nøglebokse testet efter Standardtyvmetoden, og klassificeret i farverne BLÅ eller RØD. Metoden er udfaset – læs mere herom i kapitel 4, F&P-registrering og prøvning.


Krav til aflåsning af nøglebokse:
EN 1303: Building hardware – Cylinders for locks - Requirements and test methods.
Nøglebokse, der skal anvendes i forbindelse med et AIA-anlæg, skal installeres jf. AIA-kataloget.


Krav til kontaktsæt:
EN 50131-2-6: Alarm systems - Intrusion and hold-up systems.


For sikringsniveau 20 – 40 anvendes minimum Grade 2 godkendte kontakter, for sikringsniveau 50 og 60 anvendes minimum Grade 3 godkendte kontakter.


En AIA-nøgleboks skal opfylde de samme fysiske krav som en mekanisk nøgleboks.

 

40

Typer af nøglebokse

41

Nøglebokse beregnet til fastgørelse i stabil bygningsdel

Nøglebokse, der er beregnet til montage indboret i stabil bygningsdel, betegnes ofte ”nøglerør”.

 

42

Nøglebokse beregnet til fastgørelse på stabil bygningsdel

Nøglebokse, som er beregnet til montage uden på stabil bygningsdel eller hegn, betegnes ofte ”udenpåliggende nøglebokse”.

 

50

Forsikringskrav og anvendelse generelt

Forsikringsselskaberne stiller normalt ikke krav om nøgleboks, men hvis der vælges en løsning, hvori der indgår en nøgleboks, skal følgende iagttages:


Nøgleboksen skal altid monteres på/i en stabil bygningsdel. Monteres en nøgleboks på en hegnslåge eller lignende, betragtes den som et supplement og nøglen i boksen må kun give adgang til åbning af perimetersikringen.


Hvis nøgleboksen benyttes i tilknytning til et AIA-anlæg, skal boksen overvåges. I nøgleboksen monteres AIA-kontaktsæt, som giver signal for sabotage/udtrækning samt åbning af boksen.


Hvis der anvendes nøgleboks i sikringsniveau 60, benyttes 2 stk. nøglebokse, testet efter SSF 024 Klass 5, eller tilsvarende med forskellig kodning. En udvendig nøgleboks, som kun giver adgang til AIA-betjeningspanel, og en indvendig placeret nøgleboks, der giver adgang til de bygningsafsnit, hvor de sikrede varer og særligt løsøre opbevares.


Hvis der anvendes nøgleboks i sikringsniveau 50, skal der benyttes en nøgleboks, testet efter SSF 024 Klass 5, eller tilsvarende.


Hvis der anvendes nøgleboks i sikringsniveau 20, 30 eller 40, skal der benyttes en nøgleboks, testet efter SSF 024 Klass 3, eller tilsvarende.

 

51

Anvendelse af nøglerør og nøglebokse, anbefalinger og krav

Anvendelse Anbefales Forsikringskrav* Montering
Private/
hjemmepleje
F&P registreret nøglerør eller nøgleboks, testet efter SSF 024, Klass 3.   Jf. Sikringskataloget.
Beredskab

F&P registreret nøglerør eller nøgleboks, testet efter SSF 024, Klass 5.


Overvågning af rør/boks, tilkoblet AIA-anlæg.

Kontakt forsikringsselskabet for definition af krav.


Må kun indeholde nøgle til adgangsdør.


Frakobling af alarm skal ske på separat vis.

Jf. Sikringskataloget og AIA-kataloget.
Vægtere/
alarmer
 

F&P registreret nøglerør testet efter SSF 024.


Klass 3 - for sikringsniveau 20, 30, 40.
F&P registreret nøglerør testet efter SSF 024, Klass 5 - for sikringsniveau 50, 60.


Der må kun anvendes F&P registreret nøglerør.

Nøglerøret skal altid være overvåget og tilkoblet AIA-anlæg.


Må kun indeholde nøgle til adgangsdør.


Frakobling af alarm skal ske på separat vis.

Jf. Sikringskataloget og AIA-kataloget.
Natindlevering/
varer.
Der bør være begrænset adgang til bygningen fx til en celle.

Elektronisk aflåsning jf. EN 15684, men uden mekanisk nøglesikkerhed tillades.

Kontakt forsikringsselskabet for definition af krav.

Jf. Sikringskataloget.
Byggeplads.  

Elektronisk aflåsning jf. EN 15684, men uden mekanisk nøglesikkerhed tillades.

Kontakt forsikringsselskabet for definition af krav.

Jf. Sikringskataloget. Container kan anses som stabil bygningsdel på byggepladser.


Nøgleboks bør monteres højt for at mindske angrebsmulighed.

Container. Nøgle til container bør ikke opbevares på forsikringsstedet/
opbevares væk fra containeren.

Elektronisk aflåsning jf. EN 15684, men uden mekanisk nøglesikkerhed tillades.

Kontakt forsikringsselskabet for definition af krav.

 

Hvis der er krav om at container skal overvåges, så skal nøgleboks samtidig overvåges.

Jf. Sikringskataloget


En nøgleboks bør monteres højt for at mindske angrebsmulighed.

 

*Uanset anvendelse skal der være tydelige tegn på opbrud for dækning af forsikring.

 

52

Nøglehåndtering – kan ikke ske i nøglerør/nøgleboks

Ved nøglehåndtering, hvor mange forskellige personer skal have adgang evt. i begrænset periode, kan en nøgleboks ikke anvendes.


Anbefalinger og forsikringskrav til de mest gængse anvendelser af nøglehåndtering er beskrevet i nedenstående.

 

Anvendelse Anbefales Forsikringskrav* Montering
Autobranchen, ud-/indlevering af nøgler til biler. Værdiopbevaringsenhed skal placeres i kameraovervåget område. Værdiopbevarings-enheden skal testes efter EN 1143-1 (boksen) og EN 1143-2 (nøgleindkastet).
Nøgleudlevering i åbningstiden: Her skal nøgler placeres i en F&P-registreret enhed, testet efter EN 1143, grade 0.
Jf. Sikringskataloget.
Sommerhus-udlejning/camping. Der må max være adgang til en nøgle ad gangen. Kontakt forsikringsselskabet for definition af krav.  

 

*Uanset anvendelse skal der være tydelige tegn på opbrud for dækning af forsikring.

53

Krav ved registrering af nøglebokse/nøglerør hos Forsikring & Pension

Kravene til en nøgleboks/nøglerør for registrering hos Forsikring & Pension er nærmere beskrevet i nedenstående.

 

Enhed Standard Mekanisk aflåsning Bemærkning
MEK-nøglerør
(til montering i mur).
Nøglerøret testes efter SSF 024. Nøglerøret testes sammen med en låsecylinder, testet efter EN 1303.  
AIA – Nøglerør
(til montering i mur).
Nøglerøret testes efter SSF 024. Nøglerøret testes sammen med en låsecylinder, testet efter EN 1303.
Kontakter testes efter deres respektive EN-standard.
Et AIA-nøglerør er et mekanisk nøglerør, som med kontakt(er) er overvåget og således overfører signal til alarmsystemet ved åbning og ved udtrækning.
AIA-kontaktsæt kan bestå af en magnetkontakt eller en åbningskontakt.
Nøgleboks
(montering mur).
Nøgleboks testes efter SSF 024 *. Aflåsning med låsecylinder, testet efter EN 1303. En nøgleboks er en lukket enhed.

 

* Test efter SSF 024 er kun anvendelig for nøglerør til indboring, men i mangel af alternativ standard accepterer Forsikring & Pension udenpåliggende nøglebokse, testet efter den svenske norm.


Nøglebokse/rør med micro-switch kan ikke registreres, da micro-switches er undtaget fra test ifølge standarden. Micro-switches anvendes primært i overvågede områder og er i standarden (EN 50131-serien) derfor undtaget fra krav om test.


Nøglebokse/rør med udelukkende elektronisk aflåsning kan ikke registreres.

 

60

Montage generelt

Da nøglebokse/rør monteres udvendigt på/i bygningens grænseflade, er det vigtigt, at montagen er mekanisk solid – her er der krav om udtræksstyrke på minimum 1100 kg træk, vinkelret på underlaget.


Der skal monteres elektronisk overvågning, hvor det er krævet. Hvor der monteres AIA-nøgleboks, skal den elektroniske overvågning tilsluttes AIA-anlægget.


Ved montering af en nøgleboks/rør, hvor der laves hul i grænsefladen, skal installatøren være særlig opmærksom på, at den samlede sikring ikke svækkes.


Nøglebokse/rør skal monteres af en F&P-registreret mekanisk installatørvirksomhed. Nøglebokse/rør skal monteres af en F&P-registreret AIA- eller Mekanisk installatørvirksomhed, hvor montøren har gennemført et kursus om montage af nøglebokse.

 

61

Nøglerør i stabil bygningsdel

Når et nøglerør monteres i stabil bygningsdel fx murværk, må hullet max være 4-5 mm større end boksens diameter, og randen omkring nøglerøret skal fyldes med lim, silikone eller tilsvarende for at forhindre, at fugt trænger ind.


Montering skal altid ske i overensstemmelse med producentens anvisning.


Der er forskellige former for fastgørelse af nøglerør:


Montage med en Ø10 mm gennemgående bolt/gevindstang i stål kvalitet 8.8, fastgjort til en ankerplade på minimum 100 x 100 x 3 mm. Ankerpladen monteres på murens indvendige side og sikres med selvlåsende møtrik.


Nøglerør monteret med ekspansion og/eller lim.

Ledninger for AIA-kontaktsæt skal lægges stramt ved montagen, for at forhindre udtrækning og overklipning (se AIA-katalog Fane 170 Nøglebokse).


AIA-kontaktsæt skal tilsluttes AIA-anlægget i henhold til AIA-kataloget.

 

62

Nøglebokse på stabil bygningsdel

Udenpåliggende nøglebokse skal monteres med en Ø10 mm gennemgående bolt/gevindstang i stål kvalitet 8.8, og være fastgjort til en ankerplade på minimum 100 x 100 x 3 mm med en selvlåsende møtrik. Ankerpladen monteres på murens indvendige side og sikres med selvlåsende møtrik.


Gennemgående bolte/gevindstang og ledninger skal sikres mod indtrængning af fugt udefra, ved hjælp af lim, silikone eller tilsvarende.

Er der tale om en AIA-nøgleboks, skal sabotagekontakten monteres, så der gives signal ved nedtagelse af nøgleboksen.


AIA-kontaktsæt skal tilsluttes AIA-anlægget i henhold til AIA-kataloget.


Montering skal altid ske i overensstemmelse med producentens anvisning.

 

63

Krav til aflåsning, fastgørelse og overvågning

Sikringsniveau Aflåsning af nøgleboks (1)
Jf. EN 1303
Krav til fastgørelse af nøgleboks til/i mur Krav til AIA-nøgleboks
Sikringsniveau
10
- Ekspansion og/eller lim Intet krav
Sikringsniveau
20– 40 Klass 3 nøgleboks
(jf. SSF 024)
Key related security, Grade 5 Ekspansion og/eller lim eller
Ankerplade 100x100x3 mm
AIA-overvåget
for åbning/sabotage
Sikringsniveau 50
Klass 5 nøgleboks
(jf. SSF 024)
Key related security, Grade 6 Ankerplade
100x100x3 mm
AIA-overvåget
for åbning/sabotage
Sikringsniveau 60
2 stk. Klass 5 nøgleboks
(jf. SSF 024)
Key related security, Grade 6 Ankerplade 100x100x3 mm AIA-overvåget
for åbning/sabotage

 

Note (1) Nøgleboks og låsecylinder skal være prøvet sammen, og nøgleboksens godkendelse gælder kun for den låsecylinder (fabrikat) som prøvningen er udført sammen med, og som er indført på produkt certifikatet.

64

Udskiftning af cylinder i driftsfasen

Nøgleboks og låsecylinder skal være prøvet sammen. Hvis der er behov for at udskifte cylinderen i driftsfasen, kan dette ske med en cylinder, som er omfattet af prøvningsrapporten for det aktuelle nøglerør. Udskiftning skal foretages af en F&P registreret installatør, hvor montøren har gennemført et kursus om montage af nøglebokse. Udskiftning dokumenteres i en installationserklæring, der afleveres til kunden.

70

Alternativer til nøglebokse

Alternativ til etablering af nøgleboks er, at en nøgle er tilgængelig til udlevering af ejer, dennes stedfortræder, vagt, eller afhentning på anden sikret adresse eller hos en ”betroet person”, som er at træffe på stedet.

 

80

Henvisninger

81

Sikringskataloget

Læs mere om Standardtyvmetoden i kapitel 4, F&P Registrering og prøvning.


Læs mere om fastgørelse i kapitel 10, Værdiopbevaringsenheder.


Læs mere om nøglebokse for vagtfirmaer i kapitel 13, Vagtvirksomhed.

 

82

AIA-kataloget

Læs mere om AIA-nøglebokse i AIA-kataloget, fane 170, Sikringsguiden.dk.

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.