Tema
Debat

Introduktion til Sikringskataloget

Sikringskataloget - kapitel 1

10

Indledning

Sikringskataloget er et vigtigt hjælpeværktøj for forsikringsselskaber og alle, der projekterer, udfører eller benytter mekanisk sikring: forsikringsmedarbejdere, rådgivere indenfor sikring og byggeri, installatører og professionelle brugere af sikring, primært erhvervsvirksomheder. Desuden benyttes Sikringskataloget til uddannelse indenfor området indbrudssikring.


Sikringskataloget har fokus på den mekaniske sikring: låse, beslag, gitre, værdiopbevaringsenheder og andre mekaniske sikringsenheder. Definitioner, fastgørelsesprincipper og betragtninger om de fysiske rammers indbrudsmodstand er indhold i Sikringskataloget.


Sikringskataloget udkommer i sin 4. udgave, og vil fremstå ændret i forhold til de tidligere udgaver, med kapitler i stedet for faner og med nogen rokering af emnerne.


Med revisionen er der sket enkelte skærpelser i forhold til tidligere. Denne version erstatter alle tidligere versioner.
Sikringskataloget er fortsat komplementeret af AIA-kataloget, og der er i tillæg til disse to hovedværker udarbejdet et nyt katalog: Suppleringskataloget om adgangskontrol, TV-overvågning og andre supplerende foranstaltninger.

 

20

Sikringskatalogets indhold

Sikringskataloget og det komplementerende AIA-katalog har deres afsæt i, at Forsikring & Pension betragter mekanisk sikring og AIA-anlæg som de primære sikringstiltag, samt at der sker en reaktion indenfor den acceptable responstid. Sikringskatalog kapitel 2 giver en introduktion til sikringsområdet, produkter, aktører og strategi.


Den mekaniske sikring forhindrer, forsinker og hæmmer indbrud, mens AIA-anlægget virker præventivt, meldende og dokumenterende. Det er med baggrund i denne helhedsbetragtning, at de vejledende minimumskrav til sikring og overvågning, kaldet sikringsniveauerne, er udarbejdet.


Sikringsniveauerne angiver tre metoder til at anskue sikring på:

  • Skal: sikring og overvågning omfatter bygningen, så varer/værdier kan placeres frit indenfor bygningens skal.
  • Celle: sikring og overvågning omfatter et område i bygningen, og varer/værdier må placeres indenfor cellen.
  • Objekt: sikring og overvågning etableres omkring et særskilt objekt.


Sikringsniveauet bestemmes efter varearten og værdikoncentration heraf, som det ses i varegruppeskemaet.


Varegruppeskema og sikringsniveauer behandles i Sikringskataloget kapitel 3.


Forsikring & Pension registrerer produkter og installatører indenfor sikring og overvågning, som opfylder vilkårene for registrering. Et grundlæggende vilkår er akkrediteret certificering af produktet eller installationsforretningen. Sikringskataloget kapitel 4 beskriver vilkårene fyldestgørende.

Kapitel 5 og 6 omhandler mekanisk sikring i almene sammenhænge. Disse kapitler er bredt henvendt, idet alle bør gøre sig overvejelser om de fysiske rammer omkring værdierne. Disse kapitler kan således også være af interesse for private boligejere og håndværkere.


I kapitel 7 - 13 behandles emner, som har direkte relation til sikringsniveauerne og Forsikring & Pensions arbejde: kravrelateret mekanisk sikring, nøglebokse og vagtydelser. Vagtydelser indgår i Sikringskataloget, idet sikringsniveauerne siden 1. juli 2005 opstiller krav til reaktionstider; et krav som mange erhvervskunder lader overgå til et vagtselskab.


I tillæg til Sikringskataloget findes Suppleringskataloget, som omhandler de sikringselementer, der ikke er omfattet af sikringsniveauerne, men som er både anvendte og anerkendte som supplerende sikringsmetoder.


Sikringskataloget er udarbejdet af Forsikring & Pension i nært samarbejde med en række af branchens interessenter: DBI, TEKNIQ, SikkerhedsBranchen og Dansk Låsesmedeforening. Dette har sikret et højt fagligt niveau, ligesom det hjælper til en ensartet opfattelse af sikringsbegrebet blandt de professionelle brugere og udbydere.

 

 

30

Historisk tilbageblik

Den første udgave af sikringskataloget udkom den 1. oktober 1986.


I 1993 blev kataloget opdelt i 2 bind, hvor bind 1 gav definitioner, vejledninger og beskrivelser, mens bind 2 listede de godkendte sikringsprodukter.


Bind 2 er erstattet af en elektronisk løsning på www.fpsikring.dk, og adgangen til optagelse på listen er ændret så produkterne registreres på baggrund af certifikat, udstedt af et akkrediteret certificeringsorgan. Certifikatet skal dokumentere prøvning iht. de standarder, som fremgår af vilkårene for registrering af sikringsprodukter, som findes på www.fpsikring.dk.


Efter udgivelse af 2. udgave i 2003 ophørte Forsikring & Pension med at udgive Sikringskataloget i bogform. 3. udgave og denne aktuelle 4. udgave findes således i elektronisk form på www.fpsikring.dk, mens DBI har fået tilladelse til at trykke Sikringskataloget til undervisningsbrug og salg.


AIA-kataloget har en tilsvarende historisk baggrund med første udgave i 1989 og seneste revision i 2005.