Tema
Debat

Anvendelse af TVO til alarmverifikation

AIA Kataloget - fane 90

10

Forord

Denne fane har til formål at give rådgivere, installatører og forsikringsselskaber et praktisk værktøj, som kan anvendes i forbindelse med projektering og installation af TVO-anlæg, som anvendes til verifikation i forbindelse med et AIA-anlæg.


Målet med at anvende TVO til brug for verifikation af alarmsignaler fra et AIA-anlæg er at give kontrolcentralen mulighed for at prioritere indsatsen til de AIA-anlæg, hvor alarmsignalet med stor sandsynlighed skyldes indbrud. Dette søges opnået ved anvendelse af billeder afsendt fra det sikringsområde, hvor alarmsignalet opstod. Kontrolcentralen kan herefter på baggrund af billederne afgøre, om der er en person i området.

 

20

Referencer

EN 50132 Alarm systems, CCTV surveillance systems for use in security applications:


Part 1 System requirements


Part 2-1 Black and white cameras


Part 2-2 Colour cameras


Part 2-3 Lenses


Part 2-4 Ancillary equipment


Part 3 Local and main control unit


Part 4-1 Black and white monitors


Part 4-2 Colour monitors


Part 4-3 Recording equipment


Part 4-4 Hard copy equipment


Part 4-5 Video motion detection equipment


Part 5 Video transmission


Part 7 Application guidelines


Bortset fra part 2-1 og part 7 er øvrige standarder stadig under udarbejdelse i WG 7 under CENELEC TC 79, Alarm systems.


AIA-katalog, fane 70, Alarmverifikation.

30

Projektering

TVO-anlæg skal projekteres i overensstemmelse med EN 50143 Alarm systems, CCTV surveillance systems for use in security applications, Part 7, Application guidelines samt efter denne forskrifts fane 70, Alarmverifikation.


Kameraer, der overvåger et område, skal have samme dækningsområde som de AIA-detektorer, som overvåger samme område. Bevægelige kameraer kan anvendes.

 

40

Belysning

Anlægget skal være installeret, så den for videokameraet nødvendige belysning er til stede.


TVO-anlægget med tilhørende belysning skal være dimensioneret således, at anlægget kan transmittere første brugbare billede højst 5 sek. efter aktivering af TVO-anlægget.

 

50

Transmission

Transmissionssystemet skal være dimensioneret således, at overførsel af første brugbare billede sker inden for et tidsrum af højst 60 sek.

Billedet skal mindst kunne opdateres hvert 10. sekund på kontrolcentralen.

60

Billedopløsning

TVO-anlægget skal være dimensioneret således, at det entydigt kan afgøres, hvorvidt en person opholder sig i det overvågede område.

 

70

Sabotage- og fejlovervågning

TVO-anlægget tillades tilsluttet AIA-anlæg efter retningslinjerne i dette katalogs fane 80, Teknisk overvågning.

 

80

Lovgivning

TVO-anlægget skal projekteres efter kapitel 4 i Suppleringskataloget og i øvrigt i overensstemmelse med LOVBEKENDTGØRELSE nr. 1190 – Bekendtgørelse af Lov om tv-overvågning, samt lov nr. 429, Lov om behandling af personoplysninger.

 

90

Installation

TVO-anlægget skal installeres i overensstemmelse med projekteringen samt efter fabrikantens anvisninger.

 

100

Service

TVO-systemet skal efterses periodisk i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.


Der skal dog foretages mindst ét årligt eftersyn, som mindst skal omfatte:

  • Afprøvning af videokameraers dækningsområde og indstilling i overensstemmelse med EN 50132-7.
  • Afprøvning af transmissionssystem for overførsel af videobilleder.


Afhængig af TVO-udstyret og anvendelsesmiljøet kan det være nødvendigt at foretage hyppigere eftersyn.

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.