Tema
Debat

Teknisk overvågning

AIA Kataloget - fane 80

10

Alment

Denne fane omfatter AIA-anlæg, hvori der indgår anlægsdele i form af detektorer, som ikke kan betragtes som værende en funktionsmæssig del af indbrudsalarmanlægget.


Udgangspunktet for at tillade AIA-anlægget at overvåge tekniske tilstande er, at teknikalarmdelen på ingen måde må forringe AIA-anlæggets korrekte funktion eller det sikringsniveau, som AIA-anlægget er en del af.

 

Her forstås detektorer, som er tilsluttet AIA-anlægget med andre formål end at detektere indbrud.

 

Tilslutning af teknikdetektorer til et AIA-anlæg må under ingen omstændigheder forringe AIA-anlæggets korrekte funktion eller forringe det sikringsniveau, som anlægget er en del af.


Tilslutning af teknikdetektorer skal ske via selvstændige detektorkredsløb eller adresser.


Teknikdetektorer må kun tilsluttes AIA-anlægget via en potentialfri kontakt.


Den potentialfri kontakt danner grænsefladen mellem AIA-anlægget og teknikdetektorer.


Teknisk overvågning må kun etableres af AIA-installatøren. Hvis der af AIA-installatøren er etableret et eksternt udtag for tilslutning af teknikalarmer, må denne tilslutning foretages af installatøren af den tekniske overvågning.

 

 

 

 

20

Definitioner

21

Generel terminologi

Elektrisk grænseflade

  • Grænsefladen mellem AIA-anlæg og teknikdetektor.

 

Potentialfri kontakt

  • Kontaktsæt, over hvilket der ikke i forvejen ligger nogen elektrisk spænding, f.eks. relækontakt.


Teknikalarmsignal

  • Alarmtilstand i et teknikalarmkredsløb.


Teknikdetektor

  • En detektor, som er tilsluttet AIA-anlægget med andet formål end at registrere indbrud eller forsøg herpå.
30

Signalering

31

Teknikalarmtilstand

Teknikalarmtilstand skal tilkendegives som separat teknikalarm samt mindst én af følgende tilstande:

 

  • Fjern teknikalarm (transmission til ekstern modtager).
  • Lokal teknikalarm (akustisk eller optisk alarm på stedet).


Teknikalarm må ikke indikeres som indbrudsalarm i AIA-anlæggets centraludstyr.

 

40

Signaloverførsel

Alarminformation om teknikalarmtilstand må ikke medføre forsinkelse eller fare for afgivelse af ukorrekt indbrudsalarmsignal.

50

Energiforsyning

Teknikdetektorer må kun energiforsynes fra AIA-anlægget via særskilt energiforsyning.

 

Særskilt energiforsyning betragtes i denne forbindelse opfyldt ved separat udgang via særskilt sikring fra strømforsyningen.


Teknikdetektorer, der for at virke korrekt er afhængige af elektrisk energiforsyning, skal afgive teknikalarmsignal, ved spændingsfald eller spændingssvigt.

60

Styring af tekniske installationer

61

Fjernstyring

Styresignaler til tekniske installationer, afsendt fra f.eks. en kontrolcentral, må ikke funktionsmæssigt påvirke AIA-anlægget.

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.