Tema
Debat

Alarmverifikation

AIA Kataloget - fane 70

10

Alment

I tilfælde af indbrud er en hurtig og målrettet indsats oftest en forudsætning for at redde de værdier, som opbevares i det sikrede og overvågede område.


For at kontrolcentralen kan prioritere indsatsen i forbindelse med et indbrudstyveri, må denne råde over tilstrækkelig information fra det overvågede område. Dette kan sikres ved at anvende en metode, som bekræfter eller underbygger sandsynligheden for, at der er tale om et indbrud.


En metode til bekræftelse af indbrudsalarmsignaler kan være projekteringen af AIA-anlægget på en måde, som sikrer, at kontrolcentralen i tilfælde af indbrud modtager information fra flere af hinanden uafhængige detektorer.


En metode kan også være supplerende information i form af billeder fra et TVO-anlæg eller overførsel af lyd fra det overvågede område, i henhold til gældende lovgivning.

 

Jf. fane 30, Anlægsprojektering, skal alarmanlæg, der installeres i sikringsniveau 50 og 60, udføres med verifikation af alarmsignalet.

 

20

Alarmverifikation via AIA-anlægget

21

Projektering

Et indbrudsalarmsignal betragtes som verificeret (V-AIA), hvis der i AIA-anlægget modtages indbrudsalarmsignaler fra mindst to af hinanden uafhængige detektorer inden for et tidsrum af højst 10 minutter, hvilket kan opnås ved projektering af detektorernes tilslutning til centraludstyret, som gør dette i stand til at skelne indbrudsalarmsignaler fra:

 

  • Den enkelte detektor eller
  • fra en gruppe af detektorer.


Detektorer må ikke placeres, så disse har væsentligt sammenfaldende dækningsområder.

 

Ved projektering af to bevægelsesdetektorer i samme rum kan den ene detektor være af typen volumetrisk og den anden af typen tæppe- /gardindetektor.


Centraludstyret skal afgive til- og fra-koblingssignal til kontrolcentralen.


Ved etablering af et V-AIA-anlæg skal det sikres, at vagtselskabet har adgang til det overvågede område.

22

Verifikation

Indbrudsalarmsignaler betragtes som verificeret, når overvågningen er projekteret og installeret på en måde, som ved bevægelse, oplukning eller gennembrydning medfører indbrudsalarmtilstand fra mindst to af hinanden uafhængige detektorer.

 

Ved uafhængige detektorer forstås detektorer adskilt på to separate detektorkredsløb eller individuelt adresserede.

 

24

Overførsel

Det verificerede indbrudsalarmsignal skal overføres til kontrolcentralen som:

  • Individuel information om indbrudsalarm fra mindst to grupper eller
  • fra mindst to adresser i et adresserbart AIA-anlæg.

 

30

Anden form for alarmverifikation

Alarmverifikation kan endvidere ske som en kombination af et indbrudsalarmsignal fra et AIA-anlæg samt supplerende information i form af billeder eller lyd fra det overvågede område.


Såfremt kontrolcentralen ikke kan indhente billede- eller lydinformation fra en installation, hvorfra der er modtaget et indbrudsalarmsignal fra et AIA-anlæg, skal kontrolcentralen reagere som ved et verificeret alarmsignal.


Hvis kontrolcentralen efter at have modtaget et alarmsignal fra et AIA-anlæg, hvorfra der ifølge forholdsordren forventes supplerende information i form af lyd eller billede – ikke modtager disse informationer, skal kontrolcentralen reagere som i tilfælde af et verificeret alarmsignal, da manglende lyd eller billede kan skyldes sabotage.


TVO-anlæg installeret i forbindelse med verifikation skal opfylde kravene beskrevet i fane 90, Anvendelse af TVO til alarmverifikation.

 

40

Kontrolcentralen

For at kontrolcentralen kan prioritere et alarmsignal som værende verificeret, skal det fremgå af kontrolcentralens forholdsordre, hvordan indbrudsalarmsignaler verificeres fra det pågældende AIA-anlæg.


Information om verifikation til kontrolcentralen skal oplyses på AIA-installationserklæringen.

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.