Tema
Debat

Nøglebokse

AIA Kataloget - fane 170

10

Alment

11

Ikrafttrædelse

Nøglebokse som anvendes i forbindelse med AIA-anlæg skal være Forsikring & Pension-registreret i overensstemmelse med disse retningslinjer.


Registreringen forudsætter, at nøgleboksen er godkendt og klassificeret efter retningslinjerne i Sikringskatalogets, kapitel 12.


Endvidere skal efterfølgende retningslinjer opfyldes.

12

Ordforklaring

Betegnelsen udtrækning dækker i det følgende over såvel udtrækning af en planforsænket nøgleboks (monteret ved indboring i f.eks. mur) samt demontering af en overflademonteret nøgleboks (monteret udvendigt på f.eks. mur).

20

Indretning og opbygning

21

Overvågning mod åbning

Nøglebokse, der er en del af et AIA-anlæg, skal overvåges mod normal åbning.


Overvågningen skal ske ved tilslutning af hvilestrømssløjfe i AIA-anlægget.


Overvågningen skal være indrettet, så der afgives alarmsignal, inden der opstår åbning til nøgleboksens indre.

 

22

Overvågning mod udtrækning

Nøgleboksen skal være indrettet, så den er overvåget mod udtrækning.


Overvågningen skal ske ved tilslutning af hvilestrømssløjfe i AIA-anlægget.


For planforsænkede nøglebokse skal overvågningen være indrettet, så der afgives sabotagealarmsignal, hvis nøgleboksen udtrækkes mere end 10 mm.


For overflademonterede nøglebokse skal overvågning mod nedtagning være indrettet således, at der afgives sabotagealarmsignal ved nedtagning, jf. punkt 40.

30

Montering og installation

31

Tilslutning til AIA-anlægget

Nøgleboksens overvågning mod normal oplukning skal tilsluttes selvstændigt gruppekredsløb i AIA-anlægget.


Nøgleboksens overvågning mod udtrækning skal tilsluttes selvstændigt sabotagekredsløb i AIA-anlægget.


Tilslutning skal ske således, at ledningsforbindelser helt frem til nøgleboksen er overvåget mod såvel kortslutning som afbrydelse.


Tilslutningen skal ske med en afslutningsmodstand således, at der etableres en hvilestrømskreds, der brydes ved såvel åbning, udtrækning og sabotage.

40

Forbindelseselementer

41

Fastgørelse af kabler

Kabel til nøgleboksen skal monteres stramt og fastgøres således, at forsøg på at trække nøgleboksen ud, ikke kan ske uden samtidig beskadigelse af kablet.


Beskadigelse af kablet skal føre til afgivelse af sabotagealarmsignal.

50

Installation

51

Montering

Valg og montering af nøgleboks skal afhængig af det aktuelle sikringsniveau ske efter de retningslinjer, der er angivet i Sikringskataloget.


Montering bør altid ske i stabil bygningsdel og skal desuden ske efter nøgleboksfabrikantens monteringsanvisninger.


Ved etablering af nøgleboks i sikringsniveau 60 skal der anvendes to separate nøglebokse jævnfør fane 30.

 

Håndtering af nøgler


Nøgler i nøglebokse bør kun give adgang til et begrænset antal låse.


Hvis der er brug for en nøgle til et større antal låse, bør der anvendes yderligere en nøgleboks, der er placeret i det sikrede og overvågede område.


Nøgler i nøglebokse uden for det sikrede område, bør ikke kunne åbne en nøgleboks, der er placeret i det sikrede og overvågede område.


Nøgle til nøgleboksens låsecylinder bør kun give adgang til et begrænset antal nøglebokse.


Ved at begrænse antallet af nøglebokse med ens kodning skal kun et mindre antal nøglebokses cylindre udskiftes eller omkodes, såfremt en nøgle mistes, eller såfremt en nøgleboks mistes eller stjæles.

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.