Tema
Debat

Kvalitetsguide

AIA Kataloget - fane 130

10

Forord

Forsikring & Pension har i samarbejde med TEKNIQ og SikkerhedsBranchen udarbejdet en kvalitetsguide, som tænkes anvendt som et hjælpeværktøj for AIA-installatørerne i forbindelse med planlægning, projektering, installation, aflevering samt dokumentation af AIA-anlæg.

20

Kvalitetssikringssystem

Installatøren kan frit vælge at anvende sit eget kvalitetssikringssystem, hvis dette som minimum omfatter samme kriterier som AIA-katalogets kvalitetsguide.

 

Anlægsejer
Navn
Adresse
Postnr. By
Telefon Mail
Mobiltelefon Driftansvarlig

 

Anlægsomfang krævet af:
Anlægsejer Forsikringsselskab Politi Andre
Sæt kryds i sikringsniveau herunder:
10 - S (skalsikring)      
20 - S (skalsikring) 20 - C (cellesikring) 20 - O (objektsikring)  
30 - S (skalsikring) 30 - C (cellesikring) 30 - O (objektsikring)  
40 - S (skalsikring) 40 - C (cellesikring) 40 - O (objektsikring)  
50 - S (skalsikring) 50 - C (cellesikring) 50 - O (objektsikring)  
60 - S (skalsikring) 60 - C (cellesikring) 60 - O (objektsikring)  
Evt. kontaktperson/-er
Beskrivelse
(fx anlægsomfang)

 

Årligt eftersyn
Aftale om årligt eftersyn: Ja ____    Nej ____

Servicegrundlag

Fx bemærkninger til aftale om eftersyn efter

AIA-katalogets fane 120, aftale om eftersyn

 

 

Service interval:____

 

Integration med andre anlæg

Anlægget er integreret med anden anlægstype ____.

Ingen integration ____.

Oplysning om

integration:

 

Alarmoverførsel, sæt kryds:
Uden overvågning Med overvågning Med overvågning og kryptering  
Almindelig telefonlinje Alarmoverførsel u/kryptering Alarmoverførsel krypteret  
ISDN APL GSM GPRS
Andet, skriv:
Bemærkninger:

 

Alarmverifikation, sæt kryds:
Ingen verifikation Verifikation  
AIA-central alene AIA-central + lyd AIA-central + billede
Bemærkninger

 

Udførelse

Særlige ønsker

(Særlige forhold, æstetik etc.)

 

Nøgleboks

Udvælgelse og

placering af nøgler

til det sikrede område1

1) Vær opmærksom på at alle nødvendige nøgler skal være til rådighed, evt. opbevaret i flere nøglebokse, for at sprede risikoen.

 

Idriftsættelse Sæt kryds:
Funktionsprøve af udgangstimer/-Forbikobler  
Funktionsprøve af signalgivere (hvis monteret)  
Funktionsprøve af alarmsender (kontrolcentral)  
Inspektion af synlige installationer  
Inspektion af brudfolie  
Funktionsprøve af detektorer(dækningsområde)  
Kontrolmåling af gruppekredsløb (modstandsmåling)  
Kontrol af netspænding  
Kontrol af batterispænding  
Nøgler placeret i nøgleboks  
Skriftlig brugervejledning udleveret til anlægsejer  
Skriftlig gruppeoversigt udleveret til anlægsejer  
Udlevering af installationserklæring til anlægsejer  
Instruktion til anlægsejer i korrekt betjening og undgåelse af fejlaktivering af alarm  
Instruktion til anlægsejer om alarm- og fejltilstand  
Anlægsejer har prøvet at betjene anlægget  
V-AIA, udlevering af V-AIA erklæring til anlægsejer  

 

Testskema:
Netspænding Batterikapacitet
Udgangstid Batterispænding (belastet)
Indgangstid Batterispænding (ubelastet)
Gruppe 1 Gruppe 7
Gruppe 2 Gruppe 8
Gruppe 3 Gruppe 9
Gruppe 4 Gruppe 10
Gruppe 5 Gruppe 11
Gruppe 6 Gruppe 12
Måledata og/eller adresser fremgår af særligt bilag mærket:

 

Valg af systemdele
Systemdel Produktbetegnelse Placering/Gruppenummer F&P registreringsnummer
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Bemærkninger (særlige krav til fx kabler)

 

Anlægsprojektering
Fastlæggelse af grænseflader, bilag/tegning vedlægges:
Placering af systemdele, bilag/tegning vedlægges
Fastlæggelse af føringsveje, bilag/tegning vedlægges

 

Kabelplan
Kabelnummer eller navn   Sløjfemodstand v/AIA-central (Ω)
Ført fra   Ført til  
Leder 1 (farve og funktion)   Leder 7 (farve og funktion)  
Leder 2 (farve og funktion)   Leder 8 (farve og funktion)  
Leder 3 (farve og funktion)   Leder 9 (farve og funktion)  
Leder 4 (farve og funktion)   Leder 10 (farve og funktion)  
Leder 5 (farve og funktion)   Leder 11 (farve og funktion)  
Leder 6 (farve og funktion)   Leder 12 (farve og funktion)  
 

 

Kabelplan
Kabelnummer eller navn   Sløjfemodstand v/AIA-central (Ω)
Ført fra   Ført til  
Leder 1 (farve og funktion)   Leder 7 (farve og funktion)  
Leder 2 (farve og funktion)   Leder 8 (farve og funktion)  
Leder 3 (farve og funktion)   Leder 9 (farve og funktion)  
Leder 4 (farve og funktion)   Leder 10 (farve og funktion)  
Leder 5 (farve og funktion)   Leder 11 (farve og funktion)  
Leder 6 (farve og funktion)   Leder 12 (farve og funktion)  
 

 

Kabelplan
Kabelnummer eller navn   Sløjfemodstand v/AIA-central (Ω)
Ført fra   Ført til  
Leder 1 (farve og funktion)   Leder 7 (farve og funktion)  
Leder 2 (farve og funktion)   Leder 8 (farve og funktion)  
Leder 3 (farve og funktion)   Leder 9 (farve og funktion)  
Leder 4 (farve og funktion)   Leder 10 (farve og funktion)  
Leder 5 (farve og funktion)   Leder 11 (farve og funktion)  
Leder 6 (farve og funktion)   Leder 12 (farve og funktion)  
 

 

Kabelplan
Kabelnummer eller navn   Sløjfemodstand v/AIA-central (Ω)
Ført fra   Ført til  
Leder 1 (farve og funktion)   Leder 7 (farve og funktion)  
Leder 2 (farve og funktion)   Leder 8 (farve og funktion)  
Leder 3 (farve og funktion)   Leder 9 (farve og funktion)  
Leder 4 (farve og funktion)   Leder 10 (farve og funktion)  
Leder 5 (farve og funktion)   Leder 11 (farve og funktion)  
Leder 6 (farve og funktion)   Leder 12 (farve og funktion)  
 

 

Kabelplan fremgår af særligt bilag mærket:

 

Driftsjournal
Dato Montør Tidspunkt Alarm Fejl Eftersyn Kontrol Bemærkning
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

Forholdsordre
Navn på kontrolcentral
 
Anlægsejer
Branche
Adresse
Postnummer By
Telefon Fax/mail
Kontaktperson

 

Tilkald generelt
Ikke verificeret alarm, sæt kryds Vagt tilkaldes Anlægsejer tilkaldes Anlægsejer kontaktes
1. Tlf.
2. Tlf.
3. Tlf.
4. Tlf.
 

 

Tilkald ved verificeret alarm
AIA-central alene AIA-central + lyd AIA-central  billede  
Ikke verificeret alarm Politi adviseres Vagt tilkaldes Anlægsejer tilkaldes
      Anlægsejer kontaktes
1. Tlf.
2. Tlf.
3. Tlf.
4. Tlf.
 

 

Fortrolige oplysninger
Kodeord Nøgleboks Tastatur Central
       
 
Specifikation af signaloverførsel
Kanal 1 Kanal 5
Kanal 2   Kanal 6
Kanal 3   Kanal 7
Kanal 4   Kanal 8
Specifikation af kanaler fremgår af særskilt bilag mærket:

 

Bemærkninger til forholdsordre

Fx styring fra kontrolcentralen

 

Aftale med vagtfirma registreret ved Forsikring & Pension
Ja ____. Nej ____.  
Virksomhedens navn:  
Telefonnummer (døgnbetjent)  

 

Reaktionstid ved alarm (kunden eller dennes stedfortræder)
Sikringsniveau: 10 20 30 40 50 60
Maks. reaktionstid -- 35 min. 35 min. 30 min. 25 min. 20 min.
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.