Tema
Debat

Installationserklæring

AIA Kataloget - fane 100

10

Installationserklæring

Automatiske indbrudsalarmanlæg – AIA-anlæg


Erklæringen kan anvendes af Forsikring & Pension-registrerede installatører af automatiske indbrudsalarmanlæg (AIA-anlæg), hvor installationerne er udført i henhold til forsikringsselskabernes sikringsniveauer. Erklæringen kan anvendes til dokumentation af en eksisterende installation og til dokumentation af en ny installation. Denne erklæring kan hentes på Sikringsguiden.dk under menuen Tyveri.

 

20

Forsikringstagerens dokumentation

Installationserklæringen er forsikringstagerens dokumentation for installation af automatiske indbrudsalarmanlæg i henhold til det sikringsniveau, som forsikringsselskabet har fastlagt. Erklæringen opbevares af forsikringstageren. I tilfælde af en indbrudsskade kan forsikringsselskabet anmode om at få tilsendt en kopi af erklæringen – eller anden dokumentation, der viser, at det eller de fastsatte sikringsniveauer er opfyldt.

 

30

Flere installatørfirmaer

Forsikringstageren bør være opmærksom på, at de fleste installatørfirmaer er specialister inden for bestemte fagområder som f.eks. låse, gitre, sikringsglas, pengeskabe, døre, alarmanlæg m.v. Der skal derfor udfyldes en installationserklæring for hvert af de produktområder, der udgør den samlede indbrudssikring på det aktuelle sikringsniveau.

 

40

Stamoplysninger

Det er forsikringstagerens ansvar, at stamoplysningerne svarer til de krav, der er stillet af forsikringsselskabet.
Forsikring & Pension registrerede installatører af automatiske indbrudsalarmanlæg bekræfter med denne erklæring, at sikringen er udført i henhold til det sikringsniveau, der er fastlagt af forsikringsselskabet.
Installationserklæringen kan hentes på Sikringsguiden.dk – under menuen Tyveri.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.