Tema
Debat

Indledning

AIA kataloget - fane 00

00

Revisionsoversigt

Oversigt over seneste ændringer
Dato Afsnit Ændring
November 2021 Generelt Sproglige opdateringer og præciseringer.
10

Generel beskrivelse af AIA-kataloget

Formålet med AIA-kataloget er at beskrive, hvorledes AIA-anlæg installeres og vedligeholdes, således at der opnås størst mulig sikkerhed for, at et indbrud eller et indbrudsforsøg detekteres - samt for hvorledes antallet af uønskede alarmer begrænses.


AIA-kataloget indeholder mange vigtige oplysninger for bl.a. certificerede AIA-installatørvirksomheder, som ønsker at projektere og installere indbrudsalarmanlæg i henhold til forsikringsselskabernes sikringsniveauer.

 

Oversigter over AIA-systemdele, certificerede AIA-installatørvirksomheder samt en udgave af dette AIA-katalog findes på Sikringsguiden.dk.

11

Historik

AIA-kataloget blev udgivet af Forsikring & Pension (tidligere Skafor) første gang i 1989 i forbindelse med forsikringsselskabernes indførelse af sikringsniveauer.

12

AIA-kataloget omfatter følgende overordnede faner for AIA-anlæg

Fane 10 – Definitioner
Særlige overordnede begreber, der anvendes i AIA-kataloget. Yderligere definitioner og terminologier beskrives under AIA-katalogets enkelte faner.


Fane 20 – Installatørregistrering
Bestemmelser og procedure for registrering af certificerede AIA-installatører.


Fane 30 – Anlægsprojektering
Retningslinjer for projektering af AIA-anlæg, jf. forsikringsselskabernes sikringsniveauer.


Fane 40 – Installation
Retningslinjer for installation af AIA-anlæg.


Fane 50 – Systemdele
Retningslinjer og procedurer for registrering af systemdele til AIA-anlæg, certificeret i henhold til europæiske standarder (EN 50 000 serien).


Fane 60 - Adgangsniveau, betjening af AIA-anlæg
Inddeling af brugere efter autorisation til betjening af samt adgang til informationer i AIA-anlægget.


Fane 70 – Alarmverifikation
Beskrivelse af metoder til verifikation af alarminformationer fra et AIA-anlæg til en godkendt kontrolcentral.


Fane 80 – Teknisk overvågning
Anvendelse af AIA-anlæg til teknisk overvågning.


Fane 90 – Anvendelse af TVO til alarmverifikation
Beskrivelse af metode til verifikation af alarminformationer ved overførsel af billeder fra TVO-anlægget til kontrolcentralen.


Fane 100 – Installationserklæring
Erklæringen anvendes af Forsikring & Pension registrerede installatører, hvor installationen er udført i henhold til forsikringsselskabernes sikringsniveauer. Erklæringen anvendes som dokumentation af en eksisterende installation og til dokumentation af en ny installation.


Fane 110 – Integration med AIA-anlæg mv.
Integration med adgangskontrol - kortlæser uden for det sikrede område.

Integrerede sikringssystemer.


Fane 120 – Aftale om eftersyn

Under dette faneblad findes krav og regler til service og vedligeholdelse af Forsikring & Pension registrerede alarmanlæg.


Fane 130 – Kvalitetsguide
I dette afsnit findes hjælpeværktøj for AIA-installatører i forbindelse med planlægning, installation, aflevering samt dokumentation af et godkendt AIA-alarmanlæg.


Fane 140 – Certificering af AIA-installatører


Fane 150 – Krav til installerede anlæg – centraludstyr


Fane 160 – Transmissionssystemer
Udstyr der transmitterer alarmsignaler fra et AIA-anlæg til en kontrolcentral.


Fane 170 – Nøglebokse
Opbevaringsenhed for nøgler til brug for brandvæsen eller vagtselskab.
Nøgleboksen anbringes ved indgangen til det overvågede/sikrede område.
Nøgleboksen bør være overvåget.


Fane 180 – Godkendte kontrolcentraler
(Godkendt jf. Lov om vagtvirksomhed) Offentlig eller privat virksomhed, der udfører døgnvagttjeneste i særligt bemandet og udstyret lokaler.

20

Registrering af systemdele og installatører

Registrerede AIA-installatører er registreret af Forsikring & Pension til projektering og installation af et godkendt AIA-anlæg.


Et godkendt AIA-anlæg, er et anlæg, der projekteres og installeres af en Forsikring & Pension registreret AIA-installatør, og hvor der er anvendt Forsikring & Pension registrerede systemdele.

 

En fabrikant eller importør er en juridisk person, der er indehaver af og ansvarlig for systemdelsgodkendelsen (produktcertificeringen).

 

Et certificeringsorgan skal være akkrediteret i et EU eller EØS land.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.