Tema
Debat

Vi kender ikke risikoen for brand i elbiler

20. mar. 2020
Politisk er der et ønske om flere elbiler i Danmark, og i hele verden er der fokus på bæredygtighed og reduktion af CO2-udledning. Der arbejdes på at finde alternativer til de fossile brændstoffer, men der er en risiko ved el- og hybrid-biler, som få taler om. Lithium-ion batterier, der blandt andet bruges i elbiler, har en høj energitæthed og kan give meget voldsomme og langvarige brande, samtidig med, at røgen er meget giftig.

Lithium-ion batterier giver mange fordele, men hvis batterierne bliver antændt, kan konsekvenserne være meget store, da brand i batterierne nærmest er umulige at slukke. Vi har fortsat kun haft meget få brande i elbiler, hvor batteriet har været antændt, men brand i batteripakken er meget voldsom og langvarig. Samtidig er røgen meget giftig, hvilket begrænser beredskabernes mulighed for brandslukning.

Senest har branden i Stavanger lufthavn gjort opmærksom på en række andre uheldige omstændigheder ved brande i biler. Her var der ingen bilbatterier, der blev antændt, alligevel var der en meget stor brandspredning blandt bilerne. En omfattende spredning, der var væsentlig større end dimensioneringskravene for parkeringshuse tager hensyn til.

Måske har bilerne en større brandbelastning end vi er vant til og noget tyder på, at parkeringsbåsene i parkeringshuse ikke er tidssvarende. Bilerne er igennem de seneste år blevet bredere, mens bredden på parkeringspladser ikke har fulgt dette.

Nogle parkeringshuse i Danmark er opført med uisolerede bærende stålkonstruktioner, så det er oplagt at stille spørgsmålstegn ved, om parkeringshusene har en tilstrækkelig modstandsevne i tilfælde af brand, og om vi skal forvente totalskader fremover, når der sker en bilbrand i parkeringshuse.

Flere el- og hybridbiler i Danmark kræver også etablering af flere ladestandere i det offentlige rum. I parkeringshuse med begrænset adgangs- og evakueringsmuligheder bør ladestandere etableres i grundplan og tæt på åbninger i bygningen af hensyn til brandsikkerheden. For at minimere brandspredning bør sprinkling også være en selvfølgelighed i alle parkeringshuse.

Forsikringsbranchen anbefaler at kommuner/myndigheder i forbindelse med lokalplanlægning tager hensyn til risikoen for omfattende bilbrande. Det betyder mere plads mellem bilerne, og at placering af ladestanderne skal ske under hensyntagen til at elbiler under opladning ikke hindrer beredskabernes arbejde.

Beredskab Øst har udviklet en brandslukningscontainer til håndtering af brande i elbiler og batterier - læs mere her.

Container til brand i batteri


Kontakt


Christina Østergaard

Ingeniør
+45 41 91 91 42
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.