Tema
Debat

Temadag om opgørelse af bygningsskader for rådgivere

Fokus på den gode dialog i en skadesag

F&P afholder en temadag om opgørelse af bygningsskader torsdag den 6. juni 2019 kl. 9.30-16. Vi sætter fokus på den gode dialog mellem de involverede i en skadesag og kommer rundt om aftalegrundlag, skadegradsberegning, genhusning og lovliggørelse m.m. Målgruppen er forsikringsselskabernes storskadetaksatorer, bygningstaksatorer samt rådgivere og advokater, der bistår kunder ved store bygningsskader.

 

Hvorfor afholde en temadag:

I nogle sager kan opgørelse af bygningsskader munde ud i uenighed mellem forsikringsselskabet og kunden, som kan udvikle sig til egentlig konflikt. Når skadelidte derudover har en rådgiver tilknyttet i skadesituationen, opstår der yderligere risiko for, at situationen eskalerer og i værste fald kan ende i langvarig sagsbehandling og ressourcekrævende retssager.

 

Hverken skadelidte, rådgiveren eller forsikringsselskabet har interesse i, at situationen udvikler sig negativt, men tvisterne opstår ofte alligevel, fordi parterne ikke har den samme opfattelse af aftalegrundlaget og tolker forsikringsbetingelserne forskelligt.

 

Målet med temadagen er at danne grundlag for en fælles tolkning af aftalegrundlaget og forsikringsbetingelserne samt en præcis forventningsafstemning hos parterne. Dermed skabes en balanceret dialog mellem kundens rådgiver og forsikringsselskabet, hvilket i sidste ende betyder en bedre oplevelse for alle parter.

 

Tilmelding

Temadagen afholdes på Forsikringsakademiet (FOAK). Tilmelding og betaling sker på FOAK’s hjemmeside.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.