Tema
Debat

Opdaterede kursus krav til IT i sikringskravspecifikationer

AMU-kurserne der er en del af kravspecifikationerne for indbrudsalarm, adgangskontrol og TV-overvågning, er blevet opdateret så der sættes yderligere fokus på IT-sikkerhed.

 

Det har længe været et ønske for Forsikring & Pension at få sat fokus på sikkerheden, når sikringssystemer bliver tilsluttet internettet. Det er altid forbundet med en vis usikkerhed og risiko for, at sikringen bliver kompromitteret når netværk og internet er en del af den samlede sikring.


TEKNIQ Arbejdsgiverne, Dansk El-forbund, EVU, SikkerhedsBranchen, DBI/NUSA og Forsikring & Pension har alle bidraget til, at skabe plads i den samlede uddannelses struktur, så kurset Sikringsanlæg – IP Teknik nu får mulighed for at have hovedfokus på IT-sikkerhed.


Forsikringsselskaberne sætter krav til sikring i alle erhvervsvirksomheder, de krav skal selvfølgelig afspejle sikringsudfordringerne, der er i samfundet og derfor er AMU-kurserne blevet opdateret i kravspecifikationerne for AIA, ADK og TVO.

 

 

Figur: AMU kursusstruktur

Figur:  AMU kursusstruktur

 


Kravspecifikationerne kan med virkning fra januar 2021 anvendes ved certificering af installatørvirksomheder.


Installatørvirksomheder, der allerede er certificeret og registreret hos Forsikring & Pension efter tidligere kravspecifikation kan uændret oppebære deres registrering hos Forsikring & Pension frem til førstkommende recertificering.


Såfremt der er mindre end 12 måneder til førstkommende recertificering, har virksomheden mulighed for at blive certificeret efter den tidligere kravspecifikation og herved oppebære deres registrering til den dernæst efterfølgende recertificering – maksimalt tre år.


Først herefter skal AIA/ADK/TVO-virksomheden opfylde denne kravspecifikation, der inkluderer viden om IT-sikkerhed.

Kravspecifikationer


Kontakt


Forsikring og Forebyggelse

Søren Kjeldmand

Chefkonsulent
+45 41 91 91 56
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.