Tema
Debat

Opdaterede kravspecifikationer for AIA, ADK og TVO

7. dec. 2021
Kravspecifikationerne for indbrudsalarm, adgangskontrol og TV-overvågning, er blevet opdateret i forbindelse med revision december 2021

I samarbejde med Finans Danmark, Rigspolitiet, TEKNIQ Arbejdsgiverne og SikkerhedsBranchen har Forsikring & Pension revideret kravspecifikationerne for de tekniske fagområder.

 

Ændringerne i kravspecifikationerne er hovedsageligt foretaget ved kravene til uddannelse og installationsdokumentation.

 

IT sikkerhed er især vigtig når det kommer til sikringsinstallationer, derfor stilles der fremover krav til IT sikkerheds kompetencer i installationsvirksomhederne. Det betyder at flere vil skulle uddannes i AMU kurset 49673 Sikringsanlæg - IP Teknik. Der vil være en overgangsperiode på en igangværende certificeringsperiode + 3 år for at leve op til kravet om dette kursus.

 

Kravspecifikationerne kan med virkning fra december 2021 anvendes ved certificering af installatørvirksomheder.

 

Erklæring fra certificeringsorgan kan anvendes som dokumentation på at F&P kravspecifikation er inkluderet i audit.

 

Installatørvirksomheder, der allerede er certificeret og registreret hos Forsikring & Pension efter tidligere kravspecifikation kan uændret oppebære deres registrering hos Forsikring & Pension frem til førstkommende recertificering.

Såfremt der er mindre end 12 måneder til førstkommende recertificering, har virksomheden mulighed for at blive certificeret efter den tidligere kravspecifikation og herved oppebære deres registrering til den dernæst efterfølgende recertificering – maksimalt tre år.

Først herefter skal virksomheden opfylde de nye kravspecifikationer.

Kontakt


Forsikring og Forebyggelse

Søren Kjeldmand

Chefkonsulent
+45 41 91 91 56
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.