Tema
Debat

Love & sikkerhedsforskrifter

Brandsikkerhed betyder så meget for liv og helbred, at virksomhedsledelsen gennem love og forskrifter er pålagt ansvar og pligt til at iværksætte og gennemføre forebyggende tiltag.

Pligt og ansvar

Du er som virksomhedsejeren pålagt et ansvar og en pligt til at forbygge brand på virksomheden.

  • Er der fx risiko for støv- eller gaseksplosioner på din virksomhed, skal du gennemføre en risikoanalyse, som fremgår af ATEX-direktivet (lovgivning).
  • I en forsikringsaftale kan der være betingelser eller forholdsregler, du skal overholde, for at forsikringen er gyldig - det kan fx være krav om at virksomheden skal være forsynet med et brandsikringsanlæg - eller påbud om at brandfarlige væsker ikke må anvendes.
    Typen af sikkerhedsforskrifter er forskellig afhængig af, hvilke forsikringer din virksomhed har.


Vigtigt

Overtrædelse af en sikkerhedsforskrift kan medføre, at du ikke kan få erstatning for en skade.