Tema
Debat

El-sikkerhed og termografering

 

En meget stor del af brande hos virksomheder skyldes forkert brug af elektrisk udstyr eller fejl på udstyr og installationer.

 

Det er virksomhedens ledelse/ejer, der har ansvaret for, at elinstallationerne er i orden og lovligt udførte.

 

Regelmæssig kontrol af elinstallationer og -anlæg samt gode sikkerhedsrutiner kan begrænse antallet af driftsstop og brande pga. fejl i elinstallationer.

 

El-termografering

 • Få udført el-termografering jævntligt.
 • Transientbeskyttelse kan beskytte hovedtavler, ventilationsanlæg mod lyn- og overspænding.

Gode el-sikkerhedsrutiner

 • Sluk for alle maskiner, der ikke bør være i drift efter lukketid lige fra kaffemaskiner til truck-ladestationer, når du forlader virksomheden  om aftenen
 • Anvend evt tænd- og sluk ure
 • Elektriske varmeapparater og motorer bør være indkapslet, rengjorte og fri for støv og spindelvæv
 • El-tavler skal overholde tæthedskrav og være lukkede
 • Brandbart materiale skal opbevares væk fra el-tavler og elinstallationer.

 

FAQ


 • Tjekskema til el-eftersyn?

  Formålet med et el-eftersyn er at forebygge brand og drift-stop i landbrugsbygninger.
  El-eftersynet dokumenteres i et tjekskema

  I el-eftersynet afklares om el-installationer er funktionsdygtige og lovlige i henhold til installationstidspunktet.
  Eftersynet gennemføres som en visuel gennemgang samt gennemførelse af relevante målinger. Stikprøvevis adskillelse foretages ud fra helhedsvurdering og erfaring. 

 • Klistermærker til el-eftersyn?

  Der anvendes ikke klistermærker i forbindelse med et el-eftersyn i landbrugsbedrifter.
  En udfyldt rapport/tjekskema er den eneste dokumentation.

  Før 2017 satte installatøren et klistermærke på el-tavlen.

 • Hvordan finder jeg en certificeret brandrådgiver?

  Der findes ikke en samlet liste. Man må kontakte de enkelte rådgivningsfirmaer.

 • Hvor finder jeg en følgeskadeentreprenør der samarbejder med et forsikringsselskab?

  F&P har udarbejdet en liste over de følgeskadeentreprenører som forsikringsselskaberne samarbejder med – vær opmærksom på at selskaberne kan have flere samarbejdspartnere, og at de kan være forskellige i regionerne.
  Listen finder du under Rådgivning/Råd om brand

 • Hvornår skal jeg bruge dokumentation fra installatøren?

  I tilfælde af en skade – fx indbrud, hærværk eller lign. skal du over for forsikringsselskabet dokumentere at sikringen i din virksomhed er overholdt.

 • Hvornår skal der anvendes en brandvagt ved varmt arbejde?

  Brandvagt skal anvendes når det er aftalt i forsikringsaftalen.
  Det anbefales at anvende en brandvagt hver gang der udføres varmt arbejde. Brandvagten skal overvåge brandrisici såvel under som efter arbejdet.
  Brandvagten kan eksempelvis være bygningsejer selv, en person ansat af bygningsejer eller af den udførende.

 • Hvornår skal der udarbejdes en aftaleseddel ved varmt arbejde?

  Inden arbejdet påbegyndes, skal aftaleblanket udfyldes og underskrives af bygningsejeren, det udførende firma eller den udførende person samt brandvagten.
  Det anbefales at aftalesedlen udfyldes og underskrives hver gang der udføres varmt arbejde.

 • Registrerer F&P produkter til brand?

  Nej F&P registrerer ikke klassificerede brandprodukter. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut registrerer brandsikringsanlæg (læs mere på dbi-net.dk). Læs mere om de enkelte produkter på leverandørens hjemmeside.